V ZŠ úspešnejší II - Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám Tlačiť
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:02

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov


V základnej škole úspešnejší II – Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov


Trvanie projektu:

september 2019 – august 2022

ITMS2014+: 312011U612

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32