Otvorenie školského roka 2020/2021 Tlačiť
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 28 August 2020 19:55

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda).Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam bude

prebiehať nasledovne:

Žiaci 2. – 9. ročníka sa zídu vo svojich (kmeňových) triedach o 10:30 hod., kde si spolu s TU

vypočujú slávnostný príhovor riaditeľky školy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doniesť si prezuvky

a visiaci zámok. Predpokladaný záver je o 11:30 hod.

Slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude v prípade priaznivého počasia prebiehať od 9:30

hod. v školskej záhrade za účasti zákonných zástupcov (môžu obaja rodičia s rúškami) a následne v triedach.

V prípade dažďa sa uskutoční v triedach, kde dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca

(s rúškom vstupuje dieťa aj rodič).

Všetci žiaci sú povinní pri vstupe do budovy školy odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie

zákonného zástupcu pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (priloha_c._4.pdf). Tlačivo je

k dispozícii aj na sekretariáte CZŠ a vo vestibule školy.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY BUDE MOŽNÝ LEN S RÚŠKOM PO NEGATÍVNOM RANNOM FILTRI

A ODOVZDANÍ priloha_c._4.pdf !!!

Činnosť ŠKD bude od štvrtka 3. septembra 2020. Ranné oddelenie ŠKD bude fungovať iba v nevyhnutných

prípadoch od 7:00 hod. pre žiakov prihlásených do 2. septembra 2020  prostredníctvom prihlášky do ŠKD

(Prihlaska_do_ranneho_oddelenia_SKD.pdf), ktorú dieťa odovzdá TU.

Stravovanie v ŠKJ bude od 3. septembra 2020. Je potrebné prihlásiť sa u vedúcej ŠKJ deň vopred (depozit 20€).

Prosím, pozorne si PREŠTUDUJTE VŠETKY ZVEREJNENÉ POKYNY Pokyny_pre_ZS_sept_2020 a

Pokyny_pre_ziakov_sept_2020 k organizácii školy od 1.9.2020.

Teší sa na Vás kolektív pedagógov CZŠ sv. Petra a Pavla

 

Posledná úprava Piatok, 28 August 2020 20:34