Slávnostné otvorenie Športovej akadémie Mateja Tótha Tlačiť
Napísal Mária Karašinská   
Utorok, 26 September 2017 22:03

26. september 2017 sa v histórii našej školy i nášho mesta stal významným a výnimočným dňom. Svojou návštevou nás poctil pán Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km, víťaz svetového a európskeho pohára, 4-násobný atlét Slovenska a športovec roka 2016. Naše mesto navštívilo mnoho významných športovcov, ale s olympijským víťazom sme si stisli ruku ako prví. Považujeme to za veľkú Božiu milosť a poctu, pretože sme stretli nielen športového fenoména, ale aj človeka s veľkým srdcom, charizmou, skromnosťou a s veľkými morálnymi hodnotami. Dôvodom jeho návštevy bolo odovzdanie Certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT), ktorú sme si „vybehali“ počas 4-mesačnej bežeckej súťaže Dobrý beh O2, do ktorej sa zapojilo 43 bežcov z radov našich žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Mali sme bežcov dokonca aj v zahraničí, spoločne sme nabehali viac ako 6 200 km a spomedzi 13-tich ZŠ Prešovského kraja sme sa umiestnili na 2. mieste. Aj keď  sme malou školou, máme všestranne nadané a úžasné deti a šport mal u nás počas 25-tich rokov existencie školy  stále zelenú. Športové krúžky patria u nás medzi najobľúbenejšie a každý rok je veľká bitka o našu vynovenú, aj keď malú telocvičňu. Našou víziou je predovšetkým to, aby okrem 18-tich členov ŠAMT čo najväčší počet detí zažíval radosť z pravidelného športovania, ktoré sa veľkou mierou podieľa na kreovaní mladej zdravej populácie so správnymi životnými návykmi a tiež aj morálnymi hodnotami. A čo sa skrýva za pojmom Športová akadémia Mateja Tótha? Je to celoslovenský projekt, ktorého poslaním je ponúknuť deťom predškolského veku (4 - 6 rokov) a mladšieho školského veku (6 - 11 rokov) kvalitnú pohybovú aktivitu v rámci voľného času a tiež v rámci pravidelných športových krúžkov. Deti z vybraných škôl tieto aktivity pod vedením vyškolených trénerov bezplatne absolvujú dvakrát týždenne po jednej hodine. Garantom celého projektu je Matej Tóth a jeho tím odborných spolupracovníkov. A práve aj kvôli úžasnej osobnosti tohto garanta sme sa rozhodli do tohto projektu zapojiť. A vyšlo to! Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým bežcom Dobrého behu O2 (aj tým zahraničným), ktorí nám pomohli získať túto prestížnu športovú akadémiu. Medzi nimi bol aj náš pán primátor Ondrej Brendza, ktorý sa osobne so svojimi spolupracovníkmi zúčastnil tejto dojímavej a pôsobivej slávnosti a nenechal si ujsť príležitosť zabehnúť si s olympijským víťazom, ktorého na okruhu školského ihriska sprevádzal kŕdeľ nadšených malých športovcov našej katolíckej školy. V mene spoločenstva CZŠ sv. Petra a Pavla želáme pánu Matejovi Tóthovi, jeho rodine a celému športovému tímu predovšetkým Božiu ochranu, veľa zdravia, pokoj, radosť, veľa nachodených km, ktoré by jeho i naše malé, ale krásne Slovensko, priviedlo k ďalším svetovým úspechom.

Posledná úprava Utorok, 26 September 2017 22:05