Usmernenie k šíreniu koronavírusu Tlačiť
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 Marec 2020 22:50

Vážení rodičia,

venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného

novým koronavírusom COVID-1i9 vydalo Ministerstvo

školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre

školy a školskézariadenia. Celý text usmernenia nájdete na:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/…

V pondelok 9.3.2020 začne riadne vyučovanie po jarných prázdninách, bez obmedzení bude v prevádzke

škola, ŠKD a ŠJ. Upozorňujeme však, že je potrebné zvýšiť opatrnosť a dodržiavať hygienické zásady

a preventívne opatrenia. Škola zvýši frekvenciu a intenzitu hygieny, čistenie a dezinfekciu priestorov školy.

Osobná hygiena žiakov je zabezpečená dostatočne (mydlá, jednorazové utierky na ruky). Žiaci budú

poučenío dodržiavaní hygienických zásad prostredníctvom triednych učiteľov a školského rozhlasu.

Poučte svoje deti aj doma. Všetci žiaci nech majú so sebou svoje hygienické papierové vreckovky;

ak máte, pribaľte svojim deťom aj dezinfekčný prostriedok na ruky.

Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť a kontrolu a neposielali svoje deti do školy, ak sa u nich prejavujú

príznaky akéhokoľvek ochorenia.Ďakujeme za pochopenie. Dodržiavaním pravidiel, vzájomnou spoluprácou,

no najmä s Božou pomocou všetko zvládneme.

Mgr. M. Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Nedeľa, 08 Marec 2020 23:04