Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole Tlačiť
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Marec 2020 13:10

Na základe zvyšujúcej sa absencie žiakov školy a odporúčania Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva vo Svidníku v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.

o výchove a vzdelávaní a §. 3. ods. 10 vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. oznamujeme,

že v dňoch 11. – 13. marca 2020 (streda – piatok) prerušujeme výchovno-vzdelávací

proces v našej škole. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 16. marca 2020.

Upozorňujeme žiakov, aby aj naďalej dodržiavali preventívne ochranné opatrenia

vydané MŠVVaŠ SR (text TU). Je vhodné, aby tento čas využili na oddych, pohyb

na čerstvom vzduchu v prírode, samoštúdium a vyhýbali sa miestam so zvýšenou

koncentráciou ľudí (nákupné centrá, návštevy...)

S katolíckym pozdravom

Mária Karašinská, riad.školy

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2020 20:27