Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 18 Október 2018 19:38

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľské voľno žiakom školy z prevádzkových dôvodov dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

V tento deň podľa záujmu rodičov bude zabezpečená prevádzka jedného oddelenia ŠKD v špeciálnej triede v Dome detí Božieho milosrdenstva. Školská jedáleň pri ZŠ Hrnčiarska 795/61 v tento deň nebude v prevádzke.