Pieseň pre Sv. Otca
Pieseň pre Svätého Otca PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 20 Apríl 2010 07:36

Neodmysliteľnou súčasťou májových podujatí vo farnosti a meste Stropkov v posledných rokoch patrí aj spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov. Jej prvý ročník sa konal v máji 1995 a bol určený základným a stredným školám, avšak kvôli zvyšujúcemu sa počtu katolíckych škôl bol z organizačných dôvodov neskôr obmedzený iba na základné školy a reálne gymnáziá (do veku 15 rokov), v posledných rokoch sa rozšíril na základné umelecké školy a centrá voľného času. Súťažiaci sú rozdelení do štyroch kategórií:

I. kategória: sólo - žiaci vo veku 6-9 rokov,

II. kategória: sólo - žiaci vo veku 10-12 rokov,

III. kategória: sólo - žiaci vo veku 13-15 rokov,

IV. kategória: duo (dvojhlas) - žiaci vo veku 6-15 rokov.

Každá škola môže prihlásiť do jednotlivých kategórií jedného súťažiaceho (v IV. kat. jedno duo).

Poslaním a zmyslom tejto súťaže je nielen hudobná tvorivosť a spevácke umenie žiakov katolíckych škôl, ale aj vzdanie holdu a vďaky nášmu veľpastierovi – rímskemu pápežovi. Takže okrem odbornej stránky hodnotí odborná a nezávislá porota aj duchovnú hodnotu prednesených výkonov. Táto súťaž sa teší veľkej obľube mnohých, dôkazom čoho je početné zastúpenie z takmer všetkých škôl Košickej arcidiecézy a prítomnosť čestných a vzácnych  hostí z duchovnej i spoločenskej sféry, vrátane otcov biskupov, kňazov a čelných predstaviteľov nášho mesta. Výkony súťažiacich hodnotí porota, ktorú už niekoľko rokov tvoria renomované osobnosti v oblasti hudby: Mgr. Eva Zacharová, Mgr. Monika Kyjovská a Mgr. Milan Kyjovský. Novinkou posledných ročníkov súťaže je udelenie miest v troch pásmach: zlatom, striebornom a bronzovom, takže z tejto súťaže takmer nik neodchádza bez ocenenia. Porota sa rozhodla pre tento spôsob oceňovania z toho dôvodu, že výkony spevákov sú veľmi vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni, za čo patrí poďakovanie aj ich učiteľom. Pre našu katolícku školu, farnosť a mesto je veľkou cťou, že práve odtiaľ zaznievajú nádherné a hlbokým citom a láskou podfarbené tóny pre nášho drahého a milovaného Svätého Otca Benedikta XVI.