Zápis žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 31 Marec 2020 21:31

CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Vás pozýva na ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA V ŠK.ROKU 2020/2021,

ktorý sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

1. ideálne elektronickou formou na web stránke czsstropkov.edupage.org./register (ľavý bočný panel,

e-prihláška). Po jej vyplnení Vás budeme kontaktovať.

2. telefonicky na tel. čísle 0907 998 057

3. osobne, ale len štvrtok 30.apríla od 10.00 do 12.00 hod. a od 15:00 do 17:00 hod. vo

vestibule školy s občianskym preukazom rodiča a rodným listom dieťaťa.

OCHRANNÉ RÚŠKO A VLASTNÉ PERO K OSOBNÉMU ZÁPISU JE NEVYHNUTNÉ !!!

Zapísať sa môžu aj všetci budúci piataci, ktorým sa páči život na našej škole. Viac na stránke školy

facebook.com/CZŠ-sv-Petra-a-Pavla-Stropkov-847277225398871/

Plagát v prílohe

Posledná úprava Utorok, 31 Marec 2020 21:42
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 31 Marec 2020 21:02

V súvislosti s opatrením ministra MŠVVaŠ SR týkajúcim sa zabránenia šírenia nového koronavírusu

je škola zatvorená až do odvolania. Všetky potrebné informácie sú zverejňované na týchto stránkach školy:

www.czsstropkov.edupage.org

www.czsstropkov.eu

www.facebook.com/CZŠ-sv-Petra-a-Pavla-Stropkov-847277225398871/

Kontaktné údaje: email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel. 0907 998 057 - riad.školy

Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Utorok, 31 Marec 2020 21:07
 
DOD - zrušenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Marec 2020 11:21

Z dôvodu preventívnych opatrení na území mesta Stropkov v súvislosti so šírením

koronavírusu zo dňa 9. marca 2020 rušíme Dni otvorených dverí, ktoré sa mali

konať v dňoch 11. a 18. marca 2020. Náhradný termín oznámime dodatočne

podľa pokynov mesta Stropkov.

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2020 20:27
 
Elektronická prihláška do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 04 Marec 2020 09:11

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na našej edupage stránke

je k dispozícii elektronická prihláška do prvého ročníka základnej

školy. Priamy link: https://czsstropkov.edupage.org/register/

 

Posledná úprava Streda, 04 Marec 2020 09:17
 
Dni otvorených dverí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 23 Február 2020 20:11

CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Vás pozýva na dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia

11. a 18. marca 2020 od 13.00 do 17.00 hod. (streda) v priestoroch školy (2. poschodie,

Hrnčiarska 795/61, Stropkov) Môžete si pozrieť: vynovené priestory školy, moderné

vybavenie tried a učební, elektronický dochádzkový systém, elektronickú triednu knihu

a žiacku knižku. Vaše detí strávia príjemné zábavno-poučné popoludnie, pripravia sa na

zápis a Vy sa osobne porozprávate s pedagógmi školy.

dod-2020

Posledná úprava Nedeľa, 23 Február 2020 20:17
 
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:21

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu:   marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

www.esf.gov.sk , www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32
 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Marec 2020 13:10

Na základe zvyšujúcej sa absencie žiakov školy a odporúčania Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva vo Svidníku v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.

o výchove a vzdelávaní a §. 3. ods. 10 vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. oznamujeme,

že v dňoch 11. – 13. marca 2020 (streda – piatok) prerušujeme výchovno-vzdelávací

proces v našej škole. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 16. marca 2020.

Upozorňujeme žiakov, aby aj naďalej dodržiavali preventívne ochranné opatrenia

vydané MŠVVaŠ SR (text TU). Je vhodné, aby tento čas využili na oddych, pohyb

na čerstvom vzduchu v prírode, samoštúdium a vyhýbali sa miestam so zvýšenou

koncentráciou ľudí (nákupné centrá, návštevy...)

S katolíckym pozdravom

Mária Karašinská, riad.školy

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2020 20:27
 
Usmernenie k šíreniu koronavírusu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 Marec 2020 22:50

Vážení rodičia,

venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného

novým koronavírusom COVID-1i9 vydalo Ministerstvo

školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre

školy a školskézariadenia. Celý text usmernenia nájdete na:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/…

V pondelok 9.3.2020 začne riadne vyučovanie po jarných prázdninách, bez obmedzení bude v prevádzke

škola, ŠKD a ŠJ. Upozorňujeme však, že je potrebné zvýšiť opatrnosť a dodržiavať hygienické zásady

a preventívne opatrenia. Škola zvýši frekvenciu a intenzitu hygieny, čistenie a dezinfekciu priestorov školy.

Osobná hygiena žiakov je zabezpečená dostatočne (mydlá, jednorazové utierky na ruky). Žiaci budú

poučenío dodržiavaní hygienických zásad prostredníctvom triednych učiteľov a školského rozhlasu.

Poučte svoje deti aj doma. Všetci žiaci nech majú so sebou svoje hygienické papierové vreckovky;

ak máte, pribaľte svojim deťom aj dezinfekčný prostriedok na ruky.

Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť a kontrolu a neposielali svoje deti do školy, ak sa u nich prejavujú

príznaky akéhokoľvek ochorenia.Ďakujeme za pochopenie. Dodržiavaním pravidiel, vzájomnou spoluprácou,

no najmä s Božou pomocou všetko zvládneme.

Mgr. M. Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Nedeľa, 08 Marec 2020 23:04
 
2% (3%) dane PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 28 Február 2020 11:34

Vážení rodičia, o Vašu priazeň

ako daňovníka sa uchádza Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov.

Podľa zákona o daní z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala

v Centrálnom registri prijímateľov získať 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzických a

právnických osôb. V tomto registri je aj naše Rodičovské spoločenstvo.

Budeme radi ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na CZŠ sv. Petra a Pavla

Stropkov poukázaním 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Všetky podklady nájdete na https://czsstropkov.edupage.org/news/#2411

Ďakujem

S pozdravom

Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Piatok, 28 Február 2020 11:37
 
Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť - Cesta k úspechu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:33

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť – Cesta k úspechu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu  a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Trvanie projektu: marec 2019 – február 2021

ITMS2014+: 312011R543

Hlavné aktivity projektu:

1. Tvorba učebných materiálov a mimoškolská činnosť pre žiakov

Táto aktivita je realizovaná za účasti siedmich pedagogických zamestnancov s cieľom tvorby učebných materiálov, pracovných zošitov, prezentácií, rôznych textov a iných materiálov pre sedem krúžkov pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej školy, zvýšenia prírodovedných, matematických, enviromentálnych, jazykových a IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti, podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia.

2. Vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

Aktivita je zameraná na vzdelávanie pedagógov a odborných zamestnancov v oblasti rozvoja a zvýšenia vedomostí a kľúčových kompetencií vrátane čitateľskej gramotnosti a IKT zručností. V rámci tejto aktivity budú realizované tri druhy neakreditovaných školení. Cieľom vzdelávanie je, aby si pedagóg základnej školy prehĺbil a rozšíril svoje profesijné kompetencie z oblasti čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie a jej implementácie do edukačného procesu.

3. Riadenie projektu

Riadenie projektu zabezpečujú zamestnanci CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov a zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce. V rámci projektu budeme realizovať verejné obstarávanie na nákup zariadenia, IKT vybavenia, didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu.

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:37
 
V ZŠ úspešnejší II - Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 17 Január 2020 19:02

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov


V základnej škole úspešnejší II – Pomôž mi, aby som to dokázal urobiť sám

Cieľ projektu:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov


Trvanie projektu:

september 2019 – august 2022

ITMS2014+: 312011U612

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

Posledná úprava Piatok, 17 Január 2020 19:32
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 35

Kto je on-line?

Máme online 10 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy