Aktuality v školstve - 23.október 2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 23 Október 2020 21:50

Na základe rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu v nadväznosti na uznesenie vlády SR

sa s účinnosťou od 26.10.2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách

pre žiakov 5. – 9. ročníka a žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Predpokladaný návrat do školy je

v pondelok 30.11.2020. Dovtedy budú žiaci postupovať podľa upraveného rozvrhu online hodín, ktorý škola

zverejní 26.10.2020.

Pre žiakov 1. – 4. ročníka prebieha vzdelávanie prezenčne v škole podľa riadneho rozvrhu a za dodržiavania

všetkých doterajších nariadení a pokynov. V prevádzke pre týchto žiakov ostáva naďalej aj školský klub detí

za rovnakých podmienok ako doteraz.

Príloha

 

Posledná úprava Piatok, 23 Október 2020 21:53
 
Dištančná forma vzdelávania (8.-9. október 2020) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 07 Október 2020 00:00

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že z dôvodu prevencie šírenia ochorenia

COVID-19 a na základe odporúčania RÚVZ vo Svidníku prerušuje prezenčnú formu

výchovno-vzdelávacieho procesu a v dňoch 8. – 9. októbra 2020 prechádza  na dištančnú

formu vzdelávania žiakov celej školy. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Streda, 07 Október 2020 21:56
 
Hodnotenie žiakov počas "školy doma" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 08 Apríl 2020 09:03

Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania:

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na

domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

 

Tu sú niektoré z usmernení:

✅ Priebežné hodnotenie počas mimoriadnej situácie (zavretia škôl) sa robí slovne, nie formou

známkovania.

✅ Záverečné hodnotenie na vysvedčení môže byť známkou, slovne aj kombinovane.

✅ Riaditeľ oznámi neznámkovanie predmetov, ktorých ciele nemožno počas zatvorenia škôl

naplniť (výchovy) V prvom ročníku ZŠ prebehne priebežné aj záverečné hodnotenie slovne.

✅ Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomiek (ale je to možné).

✅ V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak hodnotený známkou nedostatočný a nemôže

opakovať ročník. Je však možné určiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania

na diaľku. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali nedostatočnú aspoň z dvoch predmetov alebo boli neklasifikovaní,

môžu absolvovať komisionálne skúšky.

Kompletné usmernenia nájdete tu:

Posledná úprava Piatok, 28 August 2020 20:09
 
Oznam PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 31 Marec 2020 21:02

V súvislosti s opatrením ministra MŠVVaŠ SR týkajúcim sa zabránenia šírenia nového koronavírusu

je škola zatvorená až do odvolania. Všetky potrebné informácie sú zverejňované na týchto stránkach školy:

www.czsstropkov.edupage.org

www.czsstropkov.eu

www.facebook.com/CZŠ-sv-Petra-a-Pavla-Stropkov-847277225398871/

Kontaktné údaje: email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel. 0907 998 057 - riad.školy

Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Utorok, 31 Marec 2020 21:07
 
DOD - zrušenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Marec 2020 11:21

Z dôvodu preventívnych opatrení na území mesta Stropkov v súvislosti so šírením

koronavírusu zo dňa 9. marca 2020 rušíme Dni otvorených dverí, ktoré sa mali

konať v dňoch 11. a 18. marca 2020. Náhradný termín oznámime dodatočne

podľa pokynov mesta Stropkov.

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2020 20:27
 
Elektronická prihláška do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 04 Marec 2020 09:11

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na našej edupage stránke

je k dispozícii elektronická prihláška do prvého ročníka základnej

školy. Priamy link: https://czsstropkov.edupage.org/register/

 

Posledná úprava Streda, 04 Marec 2020 09:17
 
Otvorenie školského roka 2020/2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 28 August 2020 19:55

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

sa uskutoční 2. septembra 2020 (streda).Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam bude

prebiehať nasledovne:

Žiaci 2. – 9. ročníka sa zídu vo svojich (kmeňových) triedach o 10:30 hod., kde si spolu s TU

vypočujú slávnostný príhovor riaditeľky školy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doniesť si prezuvky

a visiaci zámok. Predpokladaný záver je o 11:30 hod.

Slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude v prípade priaznivého počasia prebiehať od 9:30

hod. v školskej záhrade za účasti zákonných zástupcov (môžu obaja rodičia s rúškami) a následne v triedach.

V prípade dažďa sa uskutoční v triedach, kde dieťa môže sprevádzať len jeden zákonný zástupca

(s rúškom vstupuje dieťa aj rodič).

Všetci žiaci sú povinní pri vstupe do budovy školy odovzdať Zdravotný dotazník a vyhlásenie

zákonného zástupcu pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (priloha_c._4.pdf). Tlačivo je

k dispozícii aj na sekretariáte CZŠ a vo vestibule školy.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY BUDE MOŽNÝ LEN S RÚŠKOM PO NEGATÍVNOM RANNOM FILTRI

A ODOVZDANÍ priloha_c._4.pdf !!!

Činnosť ŠKD bude od štvrtka 3. septembra 2020. Ranné oddelenie ŠKD bude fungovať iba v nevyhnutných

prípadoch od 7:00 hod. pre žiakov prihlásených do 2. septembra 2020  prostredníctvom prihlášky do ŠKD

(Prihlaska_do_ranneho_oddelenia_SKD.pdf), ktorú dieťa odovzdá TU.

Stravovanie v ŠKJ bude od 3. septembra 2020. Je potrebné prihlásiť sa u vedúcej ŠKJ deň vopred (depozit 20€).

Prosím, pozorne si PREŠTUDUJTE VŠETKY ZVEREJNENÉ POKYNY Pokyny_pre_ZS_sept_2020 a

Pokyny_pre_ziakov_sept_2020 k organizácii školy od 1.9.2020.

Teší sa na Vás kolektív pedagógov CZŠ sv. Petra a Pavla

 

Posledná úprava Piatok, 28 August 2020 20:34
 
Zápis žiakov do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 31 Marec 2020 21:31

CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Vás pozýva na ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.ROČNÍKA V ŠK.ROKU 2020/2021,

ktorý sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí.

1. ideálne elektronickou formou na web stránke czsstropkov.edupage.org./register (ľavý bočný panel,

e-prihláška). Po jej vyplnení Vás budeme kontaktovať.

2. telefonicky na tel. čísle 0907 998 057

3. osobne, ale len štvrtok 30.apríla od 10.00 do 12.00 hod. a od 15:00 do 17:00 hod. vo

vestibule školy s občianskym preukazom rodiča a rodným listom dieťaťa.

OCHRANNÉ RÚŠKO A VLASTNÉ PERO K OSOBNÉMU ZÁPISU JE NEVYHNUTNÉ !!!

Zapísať sa môžu aj všetci budúci piataci, ktorým sa páči život na našej škole. Viac na stránke školy

facebook.com/CZŠ-sv-Petra-a-Pavla-Stropkov-847277225398871/

Plagát v prílohe

Posledná úprava Utorok, 31 Marec 2020 21:42
 
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Marec 2020 13:10

Na základe zvyšujúcej sa absencie žiakov školy a odporúčania Regionálneho úradu

verejného zdravotníctva vo Svidníku v zmysle § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.

o výchove a vzdelávaní a §. 3. ods. 10 vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z. z. oznamujeme,

že v dňoch 11. – 13. marca 2020 (streda – piatok) prerušujeme výchovno-vzdelávací

proces v našej škole. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 16. marca 2020.

Upozorňujeme žiakov, aby aj naďalej dodržiavali preventívne ochranné opatrenia

vydané MŠVVaŠ SR (text TU). Je vhodné, aby tento čas využili na oddych, pohyb

na čerstvom vzduchu v prírode, samoštúdium a vyhýbali sa miestam so zvýšenou

koncentráciou ľudí (nákupné centrá, návštevy...)

S katolíckym pozdravom

Mária Karašinská, riad.školy

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2020 20:27
 
Usmernenie k šíreniu koronavírusu PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 Marec 2020 22:50

Vážení rodičia,

venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu:

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného

novým koronavírusom COVID-1i9 vydalo Ministerstvo

školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre

školy a školskézariadenia. Celý text usmernenia nájdete na:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/…

V pondelok 9.3.2020 začne riadne vyučovanie po jarných prázdninách, bez obmedzení bude v prevádzke

škola, ŠKD a ŠJ. Upozorňujeme však, že je potrebné zvýšiť opatrnosť a dodržiavať hygienické zásady

a preventívne opatrenia. Škola zvýši frekvenciu a intenzitu hygieny, čistenie a dezinfekciu priestorov školy.

Osobná hygiena žiakov je zabezpečená dostatočne (mydlá, jednorazové utierky na ruky). Žiaci budú

poučenío dodržiavaní hygienických zásad prostredníctvom triednych učiteľov a školského rozhlasu.

Poučte svoje deti aj doma. Všetci žiaci nech majú so sebou svoje hygienické papierové vreckovky;

ak máte, pribaľte svojim deťom aj dezinfekčný prostriedok na ruky.

Žiadame rodičov, aby zvýšili pozornosť a kontrolu a neposielali svoje deti do školy, ak sa u nich prejavujú

príznaky akéhokoľvek ochorenia.Ďakujeme za pochopenie. Dodržiavaním pravidiel, vzájomnou spoluprácou,

no najmä s Božou pomocou všetko zvládneme.

Mgr. M. Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Nedeľa, 08 Marec 2020 23:04
 
2% (3%) dane PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 28 Február 2020 11:34

Vážení rodičia, o Vašu priazeň

ako daňovníka sa uchádza Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov.

Podľa zákona o daní z príjmov môže organizácia tretieho sektora, ktorá sa zaregistrovala

v Centrálnom registri prijímateľov získať 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzických a

právnických osôb. V tomto registri je aj naše Rodičovské spoločenstvo.

Budeme radi ak sa rozhodnete podporiť výchovu a vzdelávanie na CZŠ sv. Petra a Pavla

Stropkov poukázaním 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb.

Všetky podklady nájdete na https://czsstropkov.edupage.org/news/#2411

Ďakujem

S pozdravom

Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Piatok, 28 Február 2020 11:37
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 35

Kto je on-line?

Máme online 18 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy