Prihláška na stravu v šk.r. 2019/2020 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 05 August 2019 21:02

Na základe zmien v školskom stravovaní od 1.9.2019 prosíme všetkých rodičov o vyplnenie a doručenie zápisného lístku na stravu - prihlášky na stravu pre nový školský rok 2019/2020 do 22.8.2019 v čase od 8.00-14.00 hod. do kancelárie školy p. Gimovej. Ďakujeme za porozumenie.  Zápisný lístok - formát docx (Word), formát pdf (Acrobat Reader).

Posledná úprava Pondelok, 05 August 2019 21:14
 
Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 18 Október 2018 19:38

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove  vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľské voľno žiakom školy z prevádzkových dôvodov dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

V tento deň podľa záujmu rodičov bude zabezpečená prevádzka jedného oddelenia ŠKD v špeciálnej triede v Dome detí Božieho milosrdenstva. Školská jedáleň pri ZŠ Hrnčiarska 795/61 v tento deň nebude v prevádzke.

 
Pieseň pre Svätého Otca 2018 - 23. ročník PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 29 Máj 2018 13:35

Neodmysliteľnou súčasťou májových podujatí vo farnosti a meste Stropkov je v ostatných rokoch aj spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov.

23. mája 2018 sa v priestoroch divadelnej sály MsKS konal už jej 23. ročník, ktorý začal slávnostnou svätou omšou v Sanktuáriu Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána. Hlavným celebrantom a vzácnym hosťom bol Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb PhD., kanonik Košickej arcidiecézy, predseda komisie pre posvätný rád a ministéria.  Po milom úvodnom slove postupne vzdalo úctu  Svätému Otcovi Františkovi 48 súťažiacich z 18 cirkevných škôl. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. E. Zacharová – predsedníčka a členky: Mgr. M. Polohová a Mgr. M. Prusáková. Aj tento ročník zhodnotila vysoko pozitívne vzhľadom na neustále stúpajúcu kvalitu speváckych talentov, ako i  organizácie súťaže. Svedčí o tom tiež umiestnenie spevákov v jednotlivých pásmach, keď nikto neodišiel bez ceny a diplomu.

Našu CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove reprezentovali Angelka Renčková (I. kat.), Terezka Bujdošová (II. kat.), Emka Maťašová (III. kat.) a spevácke duo Emka Maťašová a Laura Šlangová (IV. kat.). V prvých troch kategóriách si dievčence vyspievali zlato a v poslednej striebro, a to aj zásluhou pedagógov – Mgr. D. Šlangovej, Mgr. Š. Perátovi a Mgr. Z. Petriľákovej, ktorí ich na súťaž pripravovali. Tešíme sa spolu s nimi a veríme, že sú povzbudením aj pre ďalších, ktorí by chceli spevom vyjadriť svoju vieru a oddanosť Svätej Cirkvi.

 
Zápis do 1. ročníka šk.r. 2018/2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Apríl 2018 18:01

CZŠ sv. Petra a Pavla Vás pozýva na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 7. apríla 2018 od 14.00-16.00 hod. v priestoroch školy na 2. poschodí. Po tomto termíne je možné zapísať dieťa do 30. apríla 2018 v kancelárii školy. (format pdf)

Posledná úprava Utorok, 10 Apríl 2018 18:12
 
Pomoc pre ľudí bez domova PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 06 December 2017 14:25

Vážení rodičia! Je čas adventu a spolu s Vami a Vašimi deťmi by sme chceli pomôcť tým, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli v životnej situácii, ktorú bez pomoci blížnych nezvládnu. S touto prosbou sa na nás obrátil katolícky kňaz Peter Gombita, bývalý správca farnosti vo Svidníku, ktorý sa ujal ľudí bez domova, rodiny  a práce a v Bernátovciach neďaleko Košíc svojpomocne a s pomocou ľudí dobrého srdca vybudoval zariadenie Oáza – šanca pre nový život. Poprosil nás predovšetkým o túto materiálnu (nie finančnú) pomoc: teplé prikrývky a vankúše (nie páperie), deky, posteľnú bielizeň, uteráky, matrace (nie šatstvo) – samozrejme aj použité a vypraté; trvanlivé potraviny – cukor, múka, krupica, kakao, cestoviny, konzervy akéhokoľvek druhu, džem, marmeláda, med, domáce zaváraniny (okrem uhoriek, ktoré si sami naložili), jednoducho všetky potraviny, ktoré majú dlhšiu trvanlivosť. O živote týchto ľudí a o samotnom kňazovi, ktorý v mene svojich chudobných absolvoval aj beh z Košíc do Vatikánu ku Svätému Otcovi, sa viac dozviete na www.new.oaza-nadej.org  Pomôcť budete môcť tak, že v dňoch 14. a 15. decembra 2017 v čase od 7:00 – 9:00 hod. a od 13:00 – 15:00 hod. pošlete so svojím dieťaťom alebo osobne donesiete svoj milodar na sekretariát školy (prípadne zavolajte vopred na tel. čísle 0907 998 057 a dohodnite si iný termín). Táto zbierka je súčasťou zbierky vo farnosti Stropkov a vyzbierané veci budú spoločne odvezené do Bretotoviec 18.12.2017. Za Vašu štedrosť a súcit s biednymi Vám vyslovujeme vopred poďakovanie a prajeme požehnané prežívanie adventu a pokojné sviatky Narodenia Pána. S úctou Mária Karašinská, riaditeľka školy.

 
Okresné kolo v stolnom tenise PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 29 Október 2017 16:38

Máme opäť prvenstvá :) Naši žiaci včera a dnes reprezentovali našu školu v stolnotenisovom turnaji chlpacov a dievčat, odkiaľ si doniesli 1. miesta. Srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy

Posledná úprava Nedeľa, 29 Október 2017 16:43
 
Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 30 August 2018 00:00

Slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019 sa uskutoční 03. septembra 2018

8:00 slávnostná sv. omša VENI SANCTE s požehnaním školských aktoviek (Sanktuárium Najsv. Tela Pána)

9:00 slávnostné otvorenie šk. roka - príhovor riaditeľky školy, predstavenie prváčikov (Sanktuárium Najsv. Tela Pána)

10:00 privítanie prváčikov v škole (1.A - II. poschodie CZŠ)

Posledná úprava Nedeľa, 02 September 2018 21:07
 
Riaditeľské voľno - 7. máj 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Apríl 2018 18:13

Riaditeľ CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov p o s k y t u j e žiakom školy z dôvodu osláv Dňa katolíckych učiteľov riaditeľské voľno  dňa 7. mája 2018 (pondelok).

V tento deň podľa záujmu rodičov bude zabezpečená prevádzka jedného oddelenia ŠKD.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

 
Oznámenie o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu – chrípková epidémia PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Streda, 21 Február 2018 15:40

Na základe vysokej absencie žiakov školy zo zdravotných dôvodov a odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku v zmysle  § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a §. 3. ods. 10 vyhlášky MŠ SR 231/2009 Z.z. v dňoch 22. – 23. februára 2018 (štvrtok – piatok) prerušujem výchovno-vzdelávací proces v našej škole vo všetkých ročníkoch.  Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 5. marca 2018 po jarných prázdninách.

Stropkov 21.02.2018, Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Streda, 21 Február 2018 15:42
 
Mesiac úcty k starším PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 29 Október 2017 16:42

"Rob toľko dobra koľko len môžeš, ale tak ticho, ako len môžeš." (Charles Dickens)

My sme síce ticho neboli, ale veríme, že sme svojím spevom, hudbou a slovom priniesli dobro, lásku a šťastie medzi našich starkých z Klubu dôchodcov. Srdečne ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 
40 dni modlitieb a pôstu za kňazov - Titus Zeman PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 29 Október 2017 16:36

V stredu 25.10.2017 po školskej sv. omši sa uskutočnilo vyvrcholenie našej každoročnej akcie, ktorá je obetovaná za kňazov. Okrem našich každodenných modlitieb a skutkov za konkrétnych kňazov sme sa v triedach oboznámili so životom najčerstvejšieho blahoslaveného slováka - Titusa Zemana. A dnes sme to slávnostne odprezentovali. Najstarší od doby v ktorej tento svätec žil - komunizmu, ďalší nám predstavili jeho saleziánsku rodinu, iní detstvo, mladosť a jeho život. Tajná misia a pyramída hrdinstva sa počúvala veľmi ťažko. Svedectva zachránených ulahodili uchu ale svedectva spoluodsúdených trhali srdce. Áno, takýto DAR PRE SLOVENSKO sme dostali. Vážme si slobodu vyznania.

Posledná úprava Nedeľa, 29 Október 2017 16:38
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 34

Kto je on-line?

Máme online 9 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy