Niečo o našej škole PDF Tlačiť E-mail
Sv. Peter a Pavol

Peter má kľúče,
Pavol je náš učiteľ;
sudcovia vekov,
jasné svetlá v úsvite,
jeden z nich krížom,
druhý mečom víťazí;
zdobených vencom slávy
už zlo nezrazí.

Hymnus na sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov (časť)


Rok 1992 sa zapísal do kroniky mesta Stropkov predovšetkým v dôsledku snahy skupiny katolíckych rodičov a predstaviteľom miestnej Cirkvi o vznik Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove.

Svojho času bol pre mnohých takýto typ školy veľkou neznámou a snáď i dôvodom nedôvery a neistoty. Mnohí rodičia však túto školu prijali ako dar a veľkú milosť pre svoje deti.

Škola si našla svoje miesto v mnohých rodinách a pripravila na stredné školy stovky žiakov, ktorí v porovnaní so žiakmi iných škôl nie sú morálne a vedomostne horší, ale možno povedať, že ich aj predčia.

Uvedomujeme si všetci spoločne, že zodpovednosť za výchovu a úloha správne vychovávať sa stáva čoraz ťažšou, čoraz náročnejšou. Veríme, že s pomocou Božou, na príhovor sv. Petra a Pavla , patrónov školy, na orodovanie Panny Márie z hory Karmel, ale i naším pričínením a pod vedením dobrých, milých a obetavých pedagógov, sa bude našej škole dariť a zodpovední ju budú brať za svoju, našu, a nie cudziu, len preto, že je cirkevná.

V rokoch 2013-2014 prebehla v škole rekonštrukcia priestorov (triedy, chodby, odborné učebne, telocvičňa) Ich vynovené priestory si môžte pozrieť vo fotogalérií: