Absolventi PDF Tlačiť E-mail

2005 - 2001 | 2000 - 1996

šk. rok: 2006/07

9. A, tr. učiteľ: Mgr. Štefan Perát

Antoš J., Bartková S., Berezná A., Berežný J., Cinová G., Cinová M., Demjanová M., Džavoronková N., Fecko M., Gajdošová L., Gumanová S., Krajník D., Kundra Ľ., Nábožný J., Polončák P., Renčko J., Staško B., Šatníková J., Varga P., Vidiščák T.

9. B, tr. učiteľ: PhDr. Lukáčová Martina

Antoš D., Bilanin P., Čonka E., Gimová V., Gondeková V., Kasarda P., Kirnič S., Malaťak Ľ., Makarová N., Motyková L., Pavlenko P., Pyrinec Ch., Rothová K., Sivák L., Vaňková L., Verbová E., Zuber J., Volčková K., Krajník D.

šk. rok: 2005/06

9. A, tr. učiteľ: Mgr. Renáta Poláčková

Berík M., Bodnár Š., Bučková M., Cuba J., Čmilňáková T., Fecko T., Fiľarský M., Gajdošová P., Gondek M., Homoľa M., Kaščáková M., Keselica A., Korády D., Kostovčík T., Medvedz J., Mušinský Š., Nastišinová J., Pecuch M., Petrášová N., Prusáková P., Puháková M., Siváková L., Strnád S., Székely T., Šimko P., Štefaník J.,Varga S., Vateha M., Vatehová P.

šk. rok: 2004/05

9. A

Antoš M., Berik M., Cimbová K., Cina D., Cuba P., Demajnová M., Džopková R., Juhasová P., Krajník F., Medvecová A., Michrina J., Nastišinová M., Nábožný R., Olčáková J., Palková Z., Potomová J., Puháková M., Surmaj L., Šatníková A., Škublík Ľ., Tirková S., Vargová J.

9. B

Andrejková A., Berík P., Cinová A., Čula R., Džavoronok M., Gondek D., Jurková M., Keselica D., Klika D., Kolmanová A., Majerník P., Matkobiš J., Moroščáková A., Račinksý Ľ., Šlang D., Šmajdová F., Večurkovský P., Vysoká M., Zajarošová J., Fiľarský J.

šk. rok: 2003/04

9. A, tr. učiteľ: Mgr. Radoslav Bešenyi

Bokšanský P., Bujdošová E., Džavoronok S., Feckaničová A., Filarská A., Gundza D., Holodová A., Husáková Z., Kuriľak J., Lacko R., Ličko M., Madzin J., Medvedzová J., Murcko J., Olčák M., Palijová M., Petráš R., Popovičová Z., Prusáková M., Sitkaničová L., Skubanová Z., Sykora M., Šatník I., Varga G., Zuberová M., Vateha J.

šk. rok: 2002/03

9. A

Antošová J., Baran D., Bodnár M., Bokšanský D., Bujdošová J., Bunda P., Bzdiľ Ľ., Capová M., Čečková E., Čmilňák M., Fiľarská E., Hrebeňár P., Juhásová M., Kováč P., Krajník J., Madzin L., Maskalík M., Mydla R.,Oslovičová K., Pavlenková L., Petarčíková I., Pirníková J., Ripperová A:, Šlangová D., Šlangová D. ml.

9. B

Beríková L., Čulová I., Fedorišinová K., Grib L., Havaj Ľ., Hepáková I., Hubáč D., Kecskémethy G., Koščušková A., Kovč V., Manduľa L., Matkobišová L., Mihalenková M., Michrinová J., Pecuchová M., Porkolábová H., Potoma J., Sabol M., Semančík M., Slávik M., Široká S., Tokárská K., Toporová B., Vidiščáková M., Záhradník M., Ceperková Z., Vatraľová V.

šk. rok: 2001/02

9. A

Balko P., Gajdošová V., Gima O., Gondek Miroslav, Gondek R., Gondeková H., Gundza P., Holod P., Ilčisko V., Jakubová L., Leškovská T., Mačušová K., Malaťak L., Mihalenko D., Sičáková P., Siváková D., Srnánek J., Šatníková V., Šlangová D., Šmilňák L., Štefanisko M., Topor T., Varga M., Vendeľová E., Vidiščák K.

9. B, tr. učiteľ: Mgr. Radoslav Bešenyi

Antoš M., Andrejková V., Baran P., Bodnárová D., Bujdošová E., Cichá M., Demjanová I., Drotár M., FLešár M., Gojdičová J., Kaščáková J:, Klučárová J., Kosturský S., Krajník M., Nábožný J., Prusák S., Prusáková K.,Semanová S., Sitkanič P., Soóš P., Šimková M., Škublík S., Veselá D.

šk. rok: 2000/01

9. A, tr. učiteľ: Mgr. Marcela Suchaničová

Bodnár M., Džopková I., Fedorišin M., Fiľarský B., Gimová K., Karašinksý P., Kaščák M., Kecskeméthy P., Kosturská G., Kunc M., Medvecová Z., Mydlová J., Puháková N., Skuban M., Ščešňáková D., Šimko J.,Šmajdová L., Vargová D., Vatehová M., Šatníková M., Bundová Z.

9. B

Balintová L., Bednár M., Bujdošová Z., Duleba D., Drobňáková M., Fiľarský P., Klučár P., Kočiš R., Majerníková M., Mušinský M., Oslovičová M., Petričko D., Rothová P., Šmilňák M., Štelmáková Z., Šteger M., Tirko J., Večurkovský T., Vysoká Z.

šk. rok: 1999/2000

9. A

Bandura T., Bérešová A., Bujdoš P., Cínová A., Durkošová D., Homzová M., Geľaková A., Konár M., Kovčová L., Kuruc J., Kurucová D., Lehocký F., Malačina P., Maruščáková L., Miklič R., Oslovič M., Palša J., Poláková Z., Polivková P, Regrútová M., Šlang L., Šlang M., Šlang Š., Štefanisková A., Vendeľová M., Zajarošová M.

9. B

Antoš M., Augustínsky P., Baranová B., Bujdošová M., Čepová K., Gojdičová K., Hruščová A., Humeníková L., Juhas Š., Kaščák L., Kováčová M., Nábožná A., Pališinová K., Palková J., Potoma J., Potoma M., Račinská J., Senajová L., Ščešňák P., Šmajda R., Šmilňák P., Verbová M., Zeleňák L., Bobáková K., Gondeková S., Zdražilová A.

šk. rok: 1998/99

9. A

Čeledinská M., Fiľarský P., Gostič R., Gundzová J., Klika M., Koščušková K., Kurucová M., Mušinská M., Prusák P., Sabová A., Lehocká A., Bzdiľová R.

šk. rok: 1997/98

8. A

Cichý T., Drobňáková E., Gajdošová K., Hubáč P., Karašinský A., Kuncová M., Madzin I., Palková E., Pecuchová J., Šlang F., Šlangová J., Varga M., Sabo J.

8. B

Bujdoš M., Bzdilová R., Drotár P., Flešár L., Hibeľová J., Jakubová L., Lehocká M., Plavčáková A., Prusák M., Spišáková K.

šk. rok: 1996/97

8. A

Bérešová I., Bujdoš P., Drobňáková M., Feňová G., Gundza J:, Horňák T., Kaščák R., Konár M., Lehocký J., Poláková A., Prusák R:, Pališin J., Račinský M., Rothová G., Soóš P., Široký I:, Zeleňáková L:, Zeleňák J.

8. B, tr. učiteľ: Ing. Gabriela Šmajdová

Andrejko A., Bednár T., Bujdoš J., Gondeková K., Kleban M., Kovč J., Klučarová J., Malačina M., Malačina R:,Mušinský M., Mydlová A., Oslovič J., Panová K., Petričková D., Šofránková M., Šmilňáková P., Varga V., Vysokajová M.