Dokumenty PDF Tlačiť E-mail
Dátum Dokument formát
01.08.2022 Výberové konanie zo dňa 1.8.2022 na obsadenie miesta zdravotného pracovníka pdf
29.07.2022 Výberové konanie zo dňa 28.7.2022 na obsadenie pracovných miest pdf
10.12.2019 Objednávky - zverejnenie  1, 2, 3, 4, 5 pdf
10.12.2019 Výberové konanie zo dňa 7.8.2020 na obsadenie pedagogických miest pdf
10.12.2019 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2018/2019 pdf
11.12.2018 Správa o výchovno vzdelávacej činnosti 2017/2018 pdf
31.1.2015 Rozpis liturgického čítania pre pedagógov na I. polrok 2016/2017 pdf
26.8.2014 Vnútorný školský poriadokDodatok č.1 Dodatok č.2 pdf
31.12.2013 Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2013/2014 pdf
1.09.2012 Dodatok k Vnútornému školskému poriadku č.1 word (docx)
1.09.2012 Deklarácia práv dieťaťa word (docx)
31.08.2013 Škvp pdf
4.12.2012 Noc s Bibliou - informovaný súhlas rodiča rar
1.9.2011 Vnútorný školský poriadok (platný od 1.9.2011)
7. 7. 2009 Prihláška do kresťanského letného denného tábora
21. 6. 2009 Prihláška na psychologické vyšetrenie žiaka
9. 6. 2009 Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie
9. 6. 2009 Informovaný súhlas rodiča
10. 9. 2007 Vnútorný poriadok v učebni informatiky pri práci s počítačom

Tlačiva pre pedagógov


Dovolenkový lístok pdf
Dovolenkový lístok - excel xslx

Priepustka pdf

Mesačný pracovný výkaz pdf

Mesačný pracovný výkaz (vyplnanie v PC) xls

Cestovný príkaz - online vyplnenie online

Cestovný príkaz - vyúčtovanie pracovnej cesty - online vyplnenie online

Cestovný príkaz pdf

Cestovný príkaz - vyúčtovanie pdf

Žiadanka na náhradné voľno pdf

Žiadanka o udelenie náhradného voľna pdf

Potvrdenie o čase strávenom pri ambulantnom ošetrení pdf


 

Posledná úprava Pondelok, 01 August 2022 16:15