40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 15 September 2016 09:06

Spoločenstvo našej školy, tak ako aj po minulé roky, sa zapojilo do veľmi peknej aktivity: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Začína dnes 15.9.2016 a potrvá do 24.10.2016. Včera sme počas 1. hod. slávnostne odovzdali jednotlivým triedam "ich kňazov" - kňazov, za ktorých budú počas týchto dní obetovať svoje modlitby a pôst. A ktorí sú to? Možno aj pre Vás, rodičia a priaznivci školy, je toto pozvaním aby ste sa k nám pridali, vybrali si kňazov za ktorých sa modlia vaše detí, vnúčence ...

1.A - o. arcibiskup Bernard Bober a vdsp. Miroslav Kyšeľa

1.B - o. Slavomír Tarasovič a pápež - s.v otec František

2.A - vsdp. Stanislav Pavúk a o. biskup Marek Forgáč

3.A - p. kapláni Radoslav Bačo a Peter Jurášek

4.A - vsdp. Pavel Kaminský a vsdp. Ján Švec Bilý

5.A - dp. Peter Gostič a dp. Juraj Kormoš

6.A - dp. Peter Sýkora a dp. + Jozef Vateha, SJ

7.A - dp. Oliver Székely a o. Jozef Kišák

8.A - dp. Peter Bujdoš a o. Miroslav Bujdoš

9.A - dp. Pavol Hudák a vsdp. Ladislav Cichý

5.B - dp. František Telvák

Modlitba za duchovných otcov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.

Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.

Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.

Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Posledná úprava Štvrtok, 15 September 2016 09:20