Aktuality 2015/2016
Prázdninový tábor "Byť milosrdní" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Pondelok, 29 August 2016 17:38

V dňoch 1.-5.8.2016 sa v našej Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla uskutočnil tábor pod názvom Byť milosrdní. Deti sa učili ako byť milosrdní k ostatným, ale aj k sebe. Počas tábora sme navštívili aj dve zariadenia, ktoré sa nachádzajú v našom meste, aby sme trošku spestrili deň aj tým, ktorí to potrebujú. V Dome detí Božieho milosrdenstva sme sa spoločne modlili a potom nás čakal spoločný program v podobe hier a diskotéky. Posledný deň sme navštívili seniorov v Novom domove, kde sme boli účastní na sv. omši, a tak prispeli k sláveniu sv. omše spevom a potešili našich starčekov a starenky. Dopriali sme si aj trošku radosti a oddychu na Domaši- Nová Kelča a v jeden deň sme sa boli povoziť na koníkoch na Ranči Rómeo v Breznici. Týmto sa chceme poďakovať všetkým rodičom za prejavenú dôveru, že nám zverili na jeden týždeň ich ratolesti a dúfame, že sme splnili ich očakávania. Ďalej by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám dopomohli k úspešnému spoločnému tráveniu chvíľ v tábore- Dom detí Božieho milosrdenstva, Ranč Rómeo, Motorest Breznica, Penzión Goral, Nový domov, Hasičský zbor Stropkov a taktiež našim kňazom za slávenie sv. omší.

Posledná úprava Pondelok, 29 August 2016 17:40
 
Náučna výstava embryonalého vývoja PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 23 Máj 2016 22:03

V priestoroch našej školy na 2.poschodí sa uskutoční Náučná výstava embryonálneho vývinu do konca tohto týždňa ( 27.5.2016 )

Aliancia za život, o.z. ponúka obrazovú výstavu (15 tabúľ), na ktorej je zachytený postupný vývoj prenatálneho dieťaťa. Jedinečné zábery z maternice sú doplnené krátkym textom, ktorý približuje proces rastu dieťaťa v jednotlivých štádiách. Viac informácií je viac na tejto stránke.

http://www.detike.eu/index.php/18-vystava/140-vystava

 
Pieseň pre Sv. Otca 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 23 Máj 2016 17:54

Pozývame všetkých priaznivcov piesne na 21. ročník súťaže v prednese kresťanskej piesne žiakov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy pod názvom Pieseň pre Sv. Otca. Začíname sv. omšou o 8.30 hod. v Sanktuáriu. Slúžiť ju bude o. vikár P. Dráb. Po sv. omši samotná súťaž pokračuje v divadelnej sále mesta Stropkov. Príďte povzbudiť našich súťažiacich a a svojou účasťou prispieť k spoločnej veľkej modlitbe za Sv. Otca. Veď kto spieva, dvakrát sa modlí.

Posledná úprava Pondelok, 29 August 2016 17:36
 
Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 27 Apríl 2016 11:22

Riaditeľské voľno – oznámenie

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z dôvodu osláv 25. výročia vzniku katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze v Košiciach žiakom CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov riaditeľské voľno  dňa 5. mája 2016 (štvrtok).

Pre žiakov 1. až 5. ročníka bude v ten deň zabezpečené jedno oddelenie školského klubu detí a obed v školskej jedálni.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riad. školy

 
Noc s Bibliou - 6. ročník PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 10 Apríl 2016 21:25

V noci z 8.-9. aprila sme sa zapojili do 6. ročníka celoslovenskej akcie Noc s Bibliou. Všetko to začalo sv. omšou o 21.00 hod. po ktorej nasledovalo čítanie Písma, konkrétne Evanjelia podľa Lukáša. Mladší žiaci pod vedením p.uč. Harmadovej svojím výtvarným nadaním zobrazili jednotlivé príbehy z uvedeného evanjelia. Keď odbila polnoc všetci sme sa presunuli k nášmu Sanktuáriu a slávnostne sme prešli bránou milosrdenstva. Pán kaplan Rado nám rozobral spomínané evanjelium a po krátkej eucharistickej pobožnosti sme dostali požehnanie od Najvyššieho. Všetci tí, ktorí vládali sa vrátili späť do školy, kde sme si pozreli hodnotný film a zaľahli na spánok. Ráno nás čakalo krátka modlitba, agapé a presun do vlastných postelí domov.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 9