Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:21

V dňoch 23.-25. septembra sa pedagógovia našej školy zúčastnili Duchovných cvičení v penzióne Augustineum. Viedol ich biskupský vikár pre apoštolát a ketechézu laikov  ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Hneď na začiatku nového šk. roka tak načerpali posilu aj na duchu, aby počas celého šk. roka mohli rozdávať každý na svojom poli pôsobenia ducha lásky, pokoja a porozumenia.

Posledná úprava Pondelok, 17 Október 2016 07:28