Finančná gramotnosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:31

V rámci pedagogicko- organizačných pokynov na tento školský rok sú školy povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. V našej škole sa dnes 20.9.2016 uskutočnila prednáška o finančnej gramotnosti s pani Slavkou Kováčikovou, team manager PARTNERS GROUP. Žiakom 9. ročníka vysvetlila základné pojmy z oblasti finančnej gramotnosti, ako narábať s financiami, ako s nimi hospodáriť a vytvoriť si rozpočet. Ďakujeme za obohacujúcu prednášku a veríme, že sa ešte stretneme.