Misie na škole PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 15 December 2016 21:45

Pri príležitosti jubilea - 25. roku existencie CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove sme sa rozhodli zapojiť do školského projektu redemptoristov „Misie na školách“. A veru oplatilo sa!

V dňoch 5. – 8. 12.2016 k nám zavítal náš absolvent o. Miroslav Bujdoš CSsR so svojím mladým tímom, aby realizovali v jednotlivých triedach tento program v duchu podobenstva O márnotratnom synovi. Počas jednotlivých dní žiaci po dvoch ročníkoch absolvovali päť 45-minútových blokov vyplnených pútavými scénkami či pantomímami, krátkymi videami, piesňami, autentickými svedectvami i prednáškami. Naši žiaci boli pritom aktívne zapájaní a mohli si tak lepšie uvedomiť zlyhanie syna, no najmä trpezlivosť milosrdného Otca. Celé misie vyvrcholili na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie spoločnou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval o. Miroslav. Mala nádych ďakovnej atmosféry za školu, učiteľov, rodičov, možnosť vzdelávať sa v našej škole, byť súčasťou tohto misijného diela, o ktorom sa dozviete viac na http://misienaskolach.webnode.sk/

Veríme, že tieto naše prvé školské misie prispeli k upevneniu vzájomných vzťahov medzi žiakmi a budú ich inšpiratívne provokovať k túžbe po zmene myslenia uvedomujúc si, že hodnoty Biblie sú stále aktuálne. Pán Boh zaplať za tento požehnaný čas!

Posledná úprava Štvrtok, 15 December 2016 21:53