Workshop PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 08 Február 2010 13:46

V súvislosti s publicitou projektu Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy sa dňa 9. februára 2010 o 15.30 hod. uskutoční workshop, zameraný na prezentáciu projektu, jeho cieľov, aktivít a prínosu do školy. Workshop sa uskutoční v V.A triede za účasti rodičov žiakov reformných ročníkov (prvý, druhý, piaty, šiesty) s týmto programom:

- Prezentácia projektu - ciele, aktivity, prínos

- Školský vzdelávací program Škola múdrosti a ducha  - jeho princípy v duchu školskej reformy

- Interaktívny spôsob vyučovania v reformných ročníkoch - ukážka vyučovacej hodiny pomocou interaktívnej tabule

- Diskusia, občerstvenie

Mgr. Alena Filarská, manažér publicity