Ocenenie žiakov primátorom mesta Stropkov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 28 Jún 2011 21:07

Krátko pred koncom školského roka ocenil primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák najlepších žiakov stropkovských škôl. Spomedzi žiakov našej školy boli navrhnuté a ocenené: Veronika Vatehová - za vzornú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach, Dominika Čengerová - za opakovaný postup do celoslovenského kola v literárnej súťaži a Janka Čengerová - za opakovanú úspešnú reprezentáciu školy v recitačných súťažiach. 
Medzi ocenenými však boli aj ďalší naši žiaci - Eduard Paňko a Maroš Rusinko, ktorých navrhlo ABC CVČ v Stropkove za úspechy v šachových či letecko-modelárskych súťažiach. Úspešní žiaci sa zapísali do pamätnej knihy mesta Stropkov.
Program spestrili nadaní žiaci ZUŠ, ktorí sú zároveň žiakmi našej CZŠ, a to Stanislav Humeník a Štefan Perát.


Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2011 21:10