Slávnostná bodka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 30 Jún 2011 20:09

A je tu záver školského roka a s ním spojený čas na vyhodnotenie a ocenenie práce žiakov počas neho. Príležitosťou k tomu bol aj dnešný deň 29. jún, keď sme spoločne ďakovali na slávnostnej svätej omši a po nej pristúpili k bilancovaniu. Po krátkom programe sa slova ujala pani riaditeľka, ktorá v závere svojho príhovoru odmenila najlepších žiakov školy v šk. r. 2010/2011, a to M. Šafranka, N. Renčkovú, S. Sidorjaka, J. Čengerovú a T. Fiľarskú. Potom boli ocenení žiaci v rámci tried, ktorí prebrali knižné odmeny od svojich triednych učiteľov. Milé predpoludnie ukončila rozlúčka deviatakov a slávnostný obed zamestnancov školy.

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2011 20:11