Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 06 September 2011 19:39

V dňoch 1.-2. septembra sa pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v kláštore redemptoristov pod duchovným vedením o. Čajku. Prednášky o viere človeka, zamyslenie nad listom sv. otca Benedikta XVI. pedagógom, modlitba ruženca, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, sviatosť pokánia ... mali za cieľ prežiť chvíle v Božej prítomnosti a na začiatku šk.roka nabrať duchovnej posily.

Posledná úprava Utorok, 06 September 2011 19:46