Múzeum hračiek - Dejepis v V.A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 03 Február 2012 10:07

Naiši piataci si vytvorili počas hodiny dejepisu múzeum hračiek, do ktorého každý prispel svojou najobľúbenejšou hračkou, ktorú zároveň počas návštevy tretiakov predstavil. Aj takto si dokázali spestriť hodinu a zároveň v rámci medzipredmetových vzťahov a tiež medzitriednych potešiť svojich mladších spolužiakov.

Posledná úprava Piatok, 03 Február 2012 10:15