Šiestaci v akcii PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 28 Február 2012 17:56

Inovácia vyučovacieho procesu, zavádzanie kreatívnych, foriem a metód práce prepájajúcich školu so životom, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov, sa stáva prirodzenou súčasťou vyučovacieho procesu aj v našej škole. Vyučovanie sa tak stáva príťažlivejším, zážitkovejším. Presvedčili sa o tom aj žiaci 6. ročníka, keď poznatky o dynamickom opise získavali v duchu hesla J. A. Komenského: „Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“

Posledná úprava Utorok, 28 Február 2012 21:52