Nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa ! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniela Šlangová   
Streda, 26 Jún 2013 20:21

Týmto heslom sa niesla atmosféra školskej olympiády , ktorá sa na našej škole konala 24.6.2013 .Je to neoddeliteľná akcia, ktorá patrí tradične záveru školského roka. Zúčastnili sa jej žiaci 1. a 2. stupňa a žiaci špeciálnych tried. Súťažilo sa v atletických disciplínach. Žiaci prvého stupňa si merali výkony v behu na 300 m, behu na 50 m, v skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou. Žiaci druhého stupňa súťažili v behu na 60m, 300 m a 1000 m, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou.

Dievčatá 1.-2. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1. Karmen Polhošová,2. Ema Maťašová,3. Karin Božiková

Skok do diaľky

1. Klára Rusinková,2.Karin Božiková, 3.Ema Maťašová

Beh na 50m

1.Ema Maťašová, 2.Klára Rusinková, 3.Karin Božiková

Beh na 300 m

1.Ema Maťašová, 2.Tamara Bujdošová,3. Karin Božiková

Dievčatá 3.-4.roč.

Hod kriketou loptičkou

1.Soňa Suchaničová, 2.Petra Tkačivská, 3.Margaréta Renčková

Skok do diaľky

1.Margaréta Renčková, 2.Lucia Perátová, 3.Petra Tkačivská

Beh na 50m

1.Lucia Perátová, 2.Soňa Suchaničová, 3. Petra Tkačivská

Beh na 300 m

1. Soňa Suchaničová, 2.Lucia Perátová, 3.Petra Tkačivská

Dievčatá 5.-6.roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Laura Volčková, 2.Mária Čonková, 3.Letícia Komárovská

Skok do diaľky

1.Letícia Komárovská, 2.Laura Volčková, 3.Veronika Vatehová

Beh na 60 m

1.Letícia Komárovská, 2.Veronika Vatehová, 3.Natália Gondeková

Beh na 300 m

1.Veronika Vatehová, 2.Letícia Komárovská, 3.Veronika kapcalová

Dievčatá 7.-9.roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Monika Siváková, 2.Laura Antonyová, 3.Katka Lešková

Skok do diaľky

1.Viktória Siváková, 2.Monika Siváková, 3.Viktória Kitľanová

Beh na 60 m

1.Viktória Siváková, 2.Zuzana Motyková, 3.Eva Perátová

Beh na 300 m

1.Viktória Siváková, 2. Monika Siváková, 3. Zuzana Motyková

Chlapci 1.-2. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Patrik Bokšanský, 2. Valér Olach, 3.František Goroľ

Skok do diaľky

1.Jozef Sasarák, 2.M. Čonka, 3. Jozef Fiľarský

Beh na 50 m

1. Jozef Sasarák, 2.Tibor Veselý, 3.M. Ćonka

Beh na 300 m

1. Jozef Sasarák, 2. M. Čonka, 3.Tibor Veselý

Chlapci 3.-4. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Adrián Olach, 2. Matej Bujdoš, 3. Ján Berík

Skok do diaľky

1.Matej Bujdoš, 2. Ján Berík, 3.Ľubomír Hmurčík

Beh na 50 m

1. Ján Berík, 2. Matej Bujdoš, 3.Alexander Kaščák

Beh na 300m

1. Ján Berík, 2. Alexander Kaščák, 3. Matej Bujdoš

Chlapci 5.-6. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1. Marek MAčej, 2. Milan Olach, 3. Samuel Baran

Skok do diaľky

1. Marek Mačej, 2. Samuel Baran, 3. Matúš Motyka

Beh na 60m

1. Marek Mačej, 2.Radovan Križanovský, 3. Stanislav Humeník

Beh na 300m

1. Marek Mačej, 2. Radovan Križanovský, 3. Adam Motyka

Beh na 1000m

1. Adam Motyka, 2. Samuel Baran, 3. Stanislav Humeník

Chlapci 7.-9.roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Oliver Berík, 2.Samuel Gula, 3.Frederik Ganaj

Skok o diaľky

1.Oliver Berík, 2. Samuel Gula, 3.Patrik Fecko

Beh na 60m

1. Oliver Berík, 2. Samuel Gula, 3. Patrik Fecko

Beh na 300 m

1. Patrik Fecko, 2. Oliver Berík, 3. Adam Strnád

Beh na 1000m

1. Adam Strnád, 2. Alojz Sivák, 3. Matúš Štelmách

Posledná úprava Streda, 26 Jún 2013 21:57