Veni Sancte - Slávnostné otvorenie šk. roka 2013/14 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 September 2013 08:11

Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2013/14 sa konalo sv. omšou Veni Sancte v Sanktuáriu 2. septembra o 8.00 hod. V homílii dekan Ján Švec Bilý vyzdvihol dôležitosť vzdelania. Taktiež poukázal na dary Ducha Svätého potrebné vo vzdelávaní a výchove. Všetkým žiakom poprial veľa študijných úspechov a pedagógom pevné nervy, trpezlivosti a sily vo svojom učiteľskom povolaní.

Po skončení sv. omše všektých žiakov a zvlášť prváčikov privítalala riad. školy Mgr. Mária Karašinská. Popriala im veľa elánu, zdravia, oboznámila s  aktuálnymi informáciami pre nový šk. rok. Prváci sa následne presunuli do svojej triedy Prvákovo, kde ich čakalo prekvapenie a spolu so svojou p. učiteľkou Vaškovou úspešne vykročili na nové putovanie múdrosťou.