Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna – rekonštrukčné práce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Utorok, 15 Október 2013 10:43

V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) Vám oznamujem, že z dôvodu rekonštrukčných prác v budove školy (výmena okien) a bezpečnosti žiakov poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno na deň 17. 10. 2013 (štvrtok). Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň bude v prevádzke školský klub detí v čase od 07.00 – 16.30 hod. v náhradných priestoroch Domu detí Božieho milosrdenstva a školská jedáleň pri ZŠ Hrnčiarska. Pedagogickí zamestnanci v tento deň čerpajú dovolenku, prípadne náhradné voľno. S katolíckym pozdravom, Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Utorok, 15 Október 2013 10:45