Posedenie pri čaji so sv. Cyrilom a Metodom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Nedeľa, 10 November 2013 10:38

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vyhlásili biskupi Slovenska Rok sv. Cyrila  Metoda, ktorý sa uzavrie 31. decembra. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli lepšie spoznať týchto spolupatrónov Európy a na sklonku roka sme zorganizovali v našej CZŠ Posedenie pri čaji so sv. Cyrilom a Metodom.

Jednotlivé triedy druhého stupňa dostali za úlohu naštudovať si vybrané kapitoly zo životov vierozvestcov. A tak každý žiak usilovne nasával ich bibliografické údaje, aby v pondelok – 29. októbra – keď celá akcia vyvrcholila, predstavil spolu so svojimi spolužiakmi vybranú časť životopisu ostatným triedam. Fantázii sa medze nekládli, a tak každá trieda ponúkla niečo iné. Výtvarne nadaní šiestaci zachytili životy svätcov pred ich účinkovaním na Veľkej Morave v podobe komiksu. Piataci a deviataci ukázali svoje herecké nadanie a zahrali nám scénku i predviedli tlačovú konferenciu so sv. Cyrilom a Metodom, aby sme „naživo“ získali fakty z ich životov. Ôsmaci spracovali životné etapy solúnskych misionárov v podobe prezentácie a siedmaci vo forme básne. Spestrením boli aj žiaci prvého stupňa, ktorí sa potrápili s hlaholikou a solúnskych bratov pozdravili piesňou i básňami.

Súčasťou tohto slávnostného dňa bola aj sv. omša a hody bratskej lásky.

Táto nezvyčajná akcia vyžadovala síce zodpovednú  prípravu, no určite bola obohatením pre každého účastníka. Veríme preto, že semienko padlo na úrodnú pôdu a všetci budeme mať dosť elánu pokračovať v spoznávaní životov svätcov pod vedením svojich triednych učiteľov, ktorým patrí úprimná vďaka.

Spoločenstvo CZŠ

Posledná úprava Nedeľa, 10 November 2013 10:40