Ako prežívame advent PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 16 December 2013 13:27

Bdejte, modlite sa! (Mt 26, 41)

Advent je očakávanie toho, čo má prísť. Očakávanie sviatku Ježiša Krista, a teda akási duchovná príprava na Vianoce, ako aj očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov. Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. Aspoň u nás na CZŠ to platí určite.

Túto prvú časť liturgického roka sme začali totiž posviackou adventných vencov, ktoré si pripravila (alebo zakúpila) každá trieda, a účasťou na rorátnych sv. omšiach. Každé pracovné ráno tak smerujú naše kroky do kláštorného kostola, aby ešte za tmy s lampášikom v ruke sme si uvedomili smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie. Tento rok sme sa zapojili do projektu Cesta chudoby a v duchu hesla „Toľko máš, koľko dáš“ spoznávame na rorátoch svätcov a blahoslavených, ktorí išli cestou chudoby a pomáhali chudobným. Presne tak ako si to želá Sv. Otec František, aby bola Cirkev chudobná pre chudobných. Po omši nasleduje v priestoroch CZŠ agapé, ktoré nie je len vyplnením času pred začiatkom vyučovania, ale vytvorením radostného spoločenstva ľudí.

Radosť z očakávania príchodu Pána Ježiša sme si znásobili aj tento rok mikulášskou nádielkou. Totiž okrem samotného Mikuláša, ktorý zavítal i k nám do školy, sa v tento deň vzájomne obdarúvame. Opätovne tak zisťujeme, že čím viac dávame, tým viac máme... a že naša radosť sa znásobuje radosťou každého obdarovaného.

A keďže naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacich s narodením Pána Ježiša v Betleheme, neodmysliteľné miesto má i Panna Mária. Napokon, celá adventná doba má mariánsky charakter, ktorý podčiarkuje sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň sme v Sanktuáriu spevom i umeleckým slovom pozdravili našu nebeskú Matku počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval vsdp. dekan.

Vrcholná adventná akcia, na ktorú sa už veľmi tešíme, bude v piatok13.12.2013 Noc s Bibliou. Čaká nás totiž noc strávená v škole, aby sme si spoločne pripomenuli posolstvo knihy kníh.

spoločenstvo CZŠ

Posledná úprava Pondelok, 16 December 2013 13:34