Hviezdoslavov Kubín - školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Nedeľa, 16 Marec 2014 14:07

Detský prednes je jednou z foriem vnímania a odovzdávania literárnych hodnôt a jeho cieľom je prehlbovanie literárneho poznania, kultivovanie reči, citové naplnenie. Aj preto má prestížna recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín svoju dlhoročnú tradíciu i na našej škole.
14.03.2014 sme zrealizovali školské kolo tejto recitačnej súťaže pre 14 recitátorov II. a III. kategórie. Odborná porota v zložení: Mgr. M. Harmadová, Mgr. B. Veselá a Mgr. M. Bandurová rozhodla o takomto umiestnení:
II. kategória – poézia:
1.m. Laura Šlangová, 2.m. Šimon Rusinko, 3.m. Soňa Suchaničová
II. kategória – próza:
1.m. Matej Bujdoš, 2.m. Klaudia Harmadová, 3.m. Chiara Štiavnická
Víťazkami III. kategórie sa stali Viktória Harmadová – poézia a Klára Kizáková – próza.
Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazom blahoželáme a tým najlepším držíme prsty na okresnom kole HK.

17.03.2014 sme zrealizovali školské kolo tejto recitačnej súťaže aj pre 17 recitátorov I. kategórie. Odborná porota v zložení: Mgr. G. Vašková, Mgr. D.Šlangová,  Mgr. R.Kizáková a Mgr.P.Tkačivská rozhodla následovne:

I. kategória – poézia:
1.m.Tamara Bujdošová, 2.m.Ema Maťašová, Simona Semančiková 3.m.Adam Opitz, Maroš Bilanin, čestné uznanie: Peter Mulik, Štefan Drobňák

I. kategória- próza:
1.m.Tibor Veselý, 2.m. Jozef Sasarák, Monika Keselicová, 3.m. Karin Kostíková, Klára Rusinková

Blahoželáme a držíme prsty na okr. kole HK. (Daniela Šlangová)

 

 

Posledná úprava Streda, 19 Marec 2014 22:21