Okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 18 Marec 2014 10:09

20. 02.2014 organizovala naša CZŠ sv. Petra a Pavla okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko. V rámci I. a II. kategórie sme mali možnosť vypočuť si 13 talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, ktorí reprezentovali 8 základných škôl okresu Stropkov. Odborné poroty v zložení – Mgr. K. Gumanová (predsedníčka pre I. kat.), Mgr. V. Kizáková a Mgr. I. Śafranková (členky pre I. kat.), Mgr. M. Pavliková (predsedníčka pre II. kat.), Mgr. T. Kellyová a Mgr. M. Harmadová (členky pre II. kat.) rozhodli o takomto umiestnení súťažiacich:

I. kat. 1. m. Chiara Štiavnická (CZŠ sv . Petra a Pavla SP), 2. m. Terézia Mitrušková (ZŠ Mlynská SP), 3. m. Sofia Birošová (ZŠ Konštantínova SP)

II. kat.  1. m. Timea Gojdičová (ZŠ s MŠ Bukovce), 2. m. Soňa Angelovičová (ZŠ Hrnčiarska SP), 3. m. Adam Bujdoš (ZŠ Konštantínova SP)

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a najmä víťazom blahoželáme! Veríme, že aj táto súťaž ich viedla k samostatnej tvorivej činnosti, upevnila ich záujem o sebavzdelávanie, prispela k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času a v neposlednom rade vytvorila podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.

Posledná úprava Utorok, 18 Marec 2014 10:13