Plenér Františka Veselého PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 13 Október 2014 10:24

Tak ako každý rok v jeseni aj v tomto školskom roku sa konala výtvarná súťaž Plenér akad.mal. F. Veselého. Témou tejto súťaže je Krajina a jej premeny a oboznámiť žiakov s tvorbou a osobnosťou stropkovského rodáka, akademického maliara F. Veselého, ktorého obľúbenou témou bola krajina. Táto súťaž sa vždy koná na inom mieste nášho okresu. V tomto roku to bolo v prekrásnom prostredí Bukovej Hôrky, ktorá je obľúbeným pútnickým miestom gréckokatolíkov. Každoročne sa tu konajú púte na sviatok  Zoslanie Sv. Ducha, Premenenie Pána a Povýšenie sv. Kríža. Po srdečnom privítaní duchovným otcom nasledovala návšteva kaplnky a chrámu. Potom nás Martina Komišáková oboznámila s históriou tohto pútnického miesta. Našu školu na tejto súťaži reprezentovali štyria šikovní výtvarníci a to: Simonka Semančiková 2.A, ktorá získal 2. miesto, Laura Volčková 7.A, Veronika Vatehová 8.A a Matej Bujdoš 6.A, ktorý sa umiestnil na  2. mieste.

 

Posledná úprava Pondelok, 13 Október 2014 10:31