Beseda s pútnikom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Sobota, 20 December 2014 15:56

V predposledný predvianočný vyučovací deň sa prišiel k nám podeliť o svoje silné duchovné i ľudské zážitky mjr. Mgr. Miloš Šmajda, ktorý sa v novembri zúčastnil spolu s rehoľníkmi palotínov a ďalšími laikmi púte do afrického štátu Rwanda.  Nosnou myšlienkou tejto púte bola oslava Matky Božej, Panny Márie z Kibeho, ktorá sa  zjavovala v 90-tych rokoch minulého storočia a zanechala ľuďom afrického kontinentu silné posolstvo: „Buďte silní vo svojej viere!“. Účastníci púte boli zároveň zapojení do projektu Adopcia srdca,  ktorá sa týka adopcie rwandských detí na diaľku. V tejto krutosťami a chudobou skúšanej krajine totiž len tie deti môžu navštevovať školu, ktoré majú na to financie. A práve tento projekt je na to zameraný, aby sa prostredníctvom peňažnej podpory (16 € mesačne) mohli deti vzdelávať. Žiakov našej školy veľmi zaujal výklad a prezentácia v podaní „zcestovaného“ majora policajného zboru. Jeho rozprávanie, osobné skúsenosti a zážitky zo stretnutia s adoptívnou dcérou zaujal našich učiteľov natoľko, že sa rozhodli k tomu, aby umožnili ďalšiemu dieťaťu dostať vzdelanie a šancu na lepší život. Veľmi nás potešil dar od rwandských detí – obraz zo života tejto krajiny, nádherný obraz Panny Márie z Kibeho a misijný ruženec.   Pán Boh Vám zaplať za všetko, nech Boh žehná Vaše kroky a prostredníctvom Vás rozširuje svoje dobro.

Posledná úprava Sobota, 20 December 2014 16:01