Nezabudnuteľný výlet do Košíc PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 13 Február 2015 17:59

Vyše 60 žiakov 1. – 9. ročníka našej školy, zopár žiakov iných základných a materských škôl, kopec mladých zo spoločenstva v sprievode niekoľkých rodičov, učiteľov a dvoch duchovných otcov určite tak skoro nezabudne na 10. február 2015 a na úžasný výlet do metropoly východného Slovenska, ktorý pripravila stropkovská rímskokatolícka farnosť a naša cirkevná škola. Bola to v istom zmysle odmena za obetavé ranné vstávanie počas adventu a účasť na rorátnych svätých omšiach, počas ktorých deti a mladí spoznávali zasvätený život rehoľníčky karmelitánskeho rádu sv. Terézie Avillskej. Preto ich prvé kroky v Košiciach viedli do kláštora karmelitánok, kde ich s láskavým úsmevom a očami predstavujúcimi nekonečnú nebeskú krásu privítala sestra Rafaela, ktorej jedinej v zmysle prísnych kláštorných regulí bolo dovolené komunikovať s vonkajším svetom. Pred svätou omšou nám sestrička predstavila život a poslanie tejto kompletatívnej rehole, odpovedala na zvedavé otázky, akú položil aj dp. kaplán René Vykukal: “Ste šťastná?” Po krátkom zaváhaní Rafaela odpovedala takto: “Vo svojom živote prežívam nekonečný pokoj, takže ak sa to dá nazvať šťastím, tak áno, som šťastná.” Musím priznať, že mala pravdu, pretože tento pokoj z nej priam bytostne sálal a človek sa v jej prítomnosti cítil veľmi príjemne a blažene, takmer v pokušení zanechať vonkajší materiálny konzumom preplnený svet a zostať za múrmi kláštora. Naši pútnici sa po svätej omši, ktorú celebroval vdp. farár Peter Gostič a kaplán René, presunuli do priestorov Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu na Hlavnej ulici, kde ich vo veľkej reprezentačnej sále privítal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu so svojím tajomníkom J. Kmecom. Po krátkom družnom a milom rozhovore im všetkým poďakoval, tešiac sa z toho, že medzi deťmi a mladými ľuďmi je ešte veľa dobra a oddanosti svätým veciam a cirkvi, obdaroval ich sladkosťami, hodnotnou knihou a udelil im biskupské požehnanie. S pocitom hladu a prvých príznakov únavy sa všetci presunuli na krátku modlitbu a obhliadku Dómu sv. Alžbety, potom do jedálne kňazského seminára na obed, kde svojou početnosťou spôsobili menší chaos, no podľa slov vicerektora seminára A. Kačmára to deti a mládež svojím džavotom a bezprostrednosťou celé oživili a všetkým spríjemnili deň (medzinými aj prefektovi tejto ustanovizne vdp. Jožkovi Kohutovi, nášmu bývalému kaplánovi, ktorý sa so všetkými srdečne zvítal). Keďže program dňa ešte nekončil, museli sme sa pružne presunúť do OC Optima, konkrétne do cinemaxu na detské filmové predstavenie Veľká šestka. Ani táto bodka za požehnaným dňom nesklamala, film bol veľmi zaujímavý, ale čo sa najviac cení, mal myšlienku obsahujúcu kladné životné hodnoty. Pán Boh zaplať tým, ktorí to všetko pripravili, všetkým zúčastneným za nádherné ľudské spoločenstvo, pretože už od ranného nástupu do autobusov až po návrat domov bolo cítiť radostnú atmosféru, pokoj a lásku.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Február 2015 21:13