Úspechy našich matematických talentov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Renáta Polačková   
Pondelok, 20 Apríl 2015 13:23

V tomto školskom roku našu školu veľmi pekne reprezentovali žiaci v obvodných kolách Pytagoriády a Matematickej olympiády (obvod Stropkov a Medzilaborce). V kategórii P6 sa spolu za celý obvod zúčastnilo 31 súťažiacich, z ktorých iba 6 bolo úspešných a z nich boli dvaja naši žiaci: Šimon Rusinko VI.A získal 4. miesto a Klaudia Harmadová VI.A získala 5. miesto. V kategórii P7 aj napriek tomu, že sa v nej zúčastnilo 23 žiakov z celého obvodu, tak nikto z týchto žiakov nebol úspešný. Matematickú olympiádu Z6 reprezentovalo spolu 20 žiakov, z ktorých bolo úspešných 5 žiakov a z nich boli opäť dvaja žiaci z našej školy: Margarétka Renčková VI.A získala 2. miesto a Dominik Senaj VI.A získal 4. miesto. V kategórii Z7 sa za obvod síce zúčastnilo 16 žiakov, no iba jeden z nich bol úspešný. V kategórii Z8 sa zúčastnilo spolu za obvod 16 žiakov, z ktorých iba 3 boli úspešní a z nich Stanislav Humeník VIII.A získal 3. miesto. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, či už boli alebo neboli úspešní (lebo aj neúspešní žiaci v celkovom bodovaní dosahovali pekné poradie). Zároveň chcem povzbudiť aj ďalších žiakov v novom školskom roku do záujmu tráviť užitočne čas s matematikou, veď každému úspechu predchádzalo množstvo prerátaných príkladov.

Posledná úprava Pondelok, 20 Apríl 2015 13:27