Čas predvianočný PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 08 Január 2016 15:14

V čase vrcholiaceho adventu sme nezabudli na našich starkých a chorých v troch sociálnych zariadeniach nášho mesta, aby sme im vianočnými koledami, tancom a vinšami spríjemnili čas predvianočný a pripomenuli radosť z príchodu Spasiteľa. Postupne sme navštívili chorých v stropkovskej nemocnici, klientov v Novom domove a starkých v  dennom stacionári Rímskokatolíckej charity. Pod vedením učiteľov D. Šlangovej, B. Veselej, G. Vaškovej, L. Matkobišovej a Š. Peráta žiaci svojím programom vyčarili na tvárach starých mám a otcov úsmev, spomienky, ale aj malé slzičky. Stretnutie s nimi v Novom domove bolo umocnené aj svätou omšou, celebrovanou pánom kaplánom Petrom Juraškom a  sprevádzanou spevmi detí. V charite to bola zas prítomnosť nášho pána dekana M. Kyšeľu, ktorý po vystúpení detí zaželal všetkým požehnané, pokojné a radostné Vianoce , po družnej debate im udelil požehnanie a s niekoľkými sa vybral na stropkovské vianočné trhy. Ďakujeme vedeniu týchto zariadení za milé privítanie a pohostinnosť a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie, pretože dávať radosť iným niekedy znamená viac, ako ju dostávať.

Posledná úprava Piatok, 08 Január 2016 15:15