Betlehemy očami detí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 08 Január 2016 15:15

Dňa 7.1.2016 v poľskom meste Dukla sa uskutočnilo vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Betlehemy očami detí. V II. kat. obsadila žiačka 9. roč. Veronika Vatehová prvé miesto. Za prítomnosti predstaviteľov poľského mesta Dukla, primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu, zást. primátora MUDr. Martina Jakubova, ved. OŠaK Mgr. Tibora Kubičku si prevzala ocenenie spolu s ďalšími 2 ocenenými stropkovčanmi. Blahoželáme!


Posledná úprava Piatok, 08 Január 2016 15:49