Aktuality 2015/2016
Posviacka priestorov (Traja králi) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 18 Január 2016 21:21

Dňa 11. januára po vianočných prázdninách sme po sv. omši posvätili priestory našej školy. Vybrali sme sa zakoledovať a posvätiť priestory aj primátorovi mesta. Po peknom privítaní, zakoledovaní, posvätení priestorov nielen u pána primátora ale aj iných kancelárii mestského úradu sme išli pozdraviť aj našich kamarátov na ZŠ Mlynská. Tam sme boli privítaní p. riaditeľom a jeho zástupcami. Všetko sme ukončili v Dome detí Božieho milosrdenstva. Ďakujeme všetkým za ochotu prijať nás a nech Vás po celý rok 2016 ochraňuje a požehnáva v týchto príbytkoch náš Pán.

Posledná úprava Pondelok, 18 Január 2016 21:27
 
Svätý rok milosrdenstva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 11 Január 2016 00:00

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie naša Cirkev začala sláviť mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Naša škola k nemu prispela krátkym pásmo slova, piesne a dramatického pásma, v ktorom vyzdvihla Božie milosrdenstvo. Nech nastavajúci čas milosti bude aj pre našu školu časom milosrdenstva a konkrétnych prejavov lásky k blížnym.

Posledná úprava Utorok, 05 Január 2016 17:17
 
Betlehemy očami detí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 08 Január 2016 15:15

Dňa 7.1.2016 v poľskom meste Dukla sa uskutočnilo vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Betlehemy očami detí. V II. kat. obsadila žiačka 9. roč. Veronika Vatehová prvé miesto. Za prítomnosti predstaviteľov poľského mesta Dukla, primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu, zást. primátora MUDr. Martina Jakubova, ved. OŠaK Mgr. Tibora Kubičku si prevzala ocenenie spolu s ďalšími 2 ocenenými stropkovčanmi. Blahoželáme!


Posledná úprava Piatok, 08 Január 2016 15:49
 
Čas predvianočný PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 08 Január 2016 15:14

V čase vrcholiaceho adventu sme nezabudli na našich starkých a chorých v troch sociálnych zariadeniach nášho mesta, aby sme im vianočnými koledami, tancom a vinšami spríjemnili čas predvianočný a pripomenuli radosť z príchodu Spasiteľa. Postupne sme navštívili chorých v stropkovskej nemocnici, klientov v Novom domove a starkých v  dennom stacionári Rímskokatolíckej charity. Pod vedením učiteľov D. Šlangovej, B. Veselej, G. Vaškovej, L. Matkobišovej a Š. Peráta žiaci svojím programom vyčarili na tvárach starých mám a otcov úsmev, spomienky, ale aj malé slzičky. Stretnutie s nimi v Novom domove bolo umocnené aj svätou omšou, celebrovanou pánom kaplánom Petrom Juraškom a  sprevádzanou spevmi detí. V charite to bola zas prítomnosť nášho pána dekana M. Kyšeľu, ktorý po vystúpení detí zaželal všetkým požehnané, pokojné a radostné Vianoce , po družnej debate im udelil požehnanie a s niekoľkými sa vybral na stropkovské vianočné trhy. Ďakujeme vedeniu týchto zariadení za milé privítanie a pohostinnosť a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie, pretože dávať radosť iným niekedy znamená viac, ako ju dostávať.

Posledná úprava Piatok, 08 Január 2016 15:15
 
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 05 Január 2016 17:22

Vedenie školy oznamuje všetkým žiakom, že nástup do školy po vianočných prázdninách je v pondelok 11. januára 2015. V piatok dňa 8.1.2015 sa nevyučuje - riaditeľské voľno.

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 9