Riaditeľské voľno - 7. máj 2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 10 Apríl 2018 18:13

Riaditeľ CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov p o s k y t u j e žiakom školy z dôvodu osláv Dňa katolíckych učiteľov riaditeľské voľno  dňa 7. mája 2018 (pondelok).

V tento deň podľa záujmu rodičov bude zabezpečená prevádzka jedného oddelenia ŠKD.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy