Prázdninový tábor
Slávnostný záver šk. roka 2010/2011
Záverečná školská sv.omša
Ocenenie žiakov primátorom mesta Stropkov
Slovenský jazyk a literatúra netradične
Posunková
Beseda s misionárkou Silviou
tropikarium_nyiregyhaza
Pieseň pre Svätého Otca 2011
Deň matiek
Lyžiarský výcvik - V. Tatry
Biblická olympiáda - krajské kolo
Deň kresťanských pedagógov
Sv. omša III.A (20.4.2011)
Morálne oceňovanie pedagógov - Košice
Literárny kvíz 1.-4.r
Literárny kvíz 5.-9. roč.
Krížová cesta
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (1.-4.r.)
Biblická olympiáda - okresné kolo
Divadielko - ŠSZČ
Púť Rím - Assisi
Naše krmidlo - ŠPB2
Fašiangy v III.A
Požehnanie hrdiel - sv. Blažeja
Polročná ďakovná sv. omša
Karneval 5.-9. ročník
Karneval 1.-4. ročník
Betlehemy očami deti - vyhodnotenie
Zápis budúcich prvákov
Divadielko v MŠ A. Hlinku
Druhákovo - projekt Dom
Trojkráľová posviacka školy
Vianočný program
Noc Biblie
Kurz prvej pomoci 1.-4. roč. (8.12.2010)
Športový deň žiakov 5.-9. roč. (8.12.2010)
Mikuláš
Planetárium Prešov (4. a 5. ročník)
Sv. omša - III.A
Návšteva predškolákov
Imatrikulácia prvákov
Dedičstvo otcov ... (2010)
Tvorivé dielne - november 2010
Katarínska diskotéka 5.-9. ročník
Katarínska diskotéka 1.-4. ročník
Mesiac úcty k starším & Babičky opäť za šk. lavico...
Metodický deň pedagógov cirkevných škôl
Pápežské misijné dielo
Workshop - predstavenie projektu rodičom 2
Posedenie so starými rodičmi
SJL v mestskej knižnici
Krpaťák 2010
Krpaťák & deviataci učiteľmi
Sv. omša (VI.A)
Šarkaniáda v prvákove a tretiakove
Milión deti sa modlí ruženec
Sv. omša (13.10.)
Kultúrne vystúpenie Očova
Opekačka siedmakov
Účelové cvičenie
Cyklistická súťaž
Výlet ku kaplnke - Bankovska
Šarkaniáda druhákov
Opekačka 1.-4. ročníka
Slávnostný začiatok šk. roka
 
 
 
Powered by Phoca Gallery