Sv. Petra a Pavla - patrónov školy, slávnostná aka...
Púť do Santiaga de Compostela
Oceňovanie najlepších žiakov - víťazov olympiád
Sv. omša (I.A) 20.6.2012
Slovenčina netradične - módna prehliadka v 6.A
Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Terézia Potom...
Slovenčina netradične - módna prehliadka v 6.B
Oceňovanie najlepších žiakov primátorom mesta
Atletika - školské kolo
Netradične na nemčine - 7.A
Sv. omša (VIII.B) 30.5.2012
Ukážka polície
Duchovné cvičenia žiakov (6.-9. roč.)
Kurz prvej pomoci
MS v hokeji: Slovensko - Kanada
Duchovné cvičenia žiakov (1.-5. roč.)
Telesná výchova netradične
Pieseň pre Svätého Otca
Deň Zeme (Stropkov-Bokša)
Školský výlet - Poľsko
Deň učiteľov katolíckych škôl
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Posedenie pri čaji so sv. Petrom a Pavlom
Knižnica (1.-2. roč.)
Koncert sakrálnej hudby
Biblická olympiáda - dekanátne kolo
Absencia
Sv. omša (VI.B) 21.3.2012
Výtvarná výchova - Paleta 2012
Sv. omša (VII.A) 13.3.2012
Krížová cesta v škole
Sv. omša (8.A) - 7.3.2012
Výlet Aquapark Poprad
Šiestaci v akcii
Rozprávkové vretienko
Sv. omša (8.B) - 22.2.2012
Sv. omša (9.A) - 7.2.2012
Sv. omša (učitelia) 2.2.2012
Karneval 1.-4. ročník
Karneval 5.-9. ročník
Moje múzeum (Dejepis v V.A)
Sv. omša (II.A) - 25.1.2012
Triedny koncert (III.A)
Projekt "dom" (2. ročník)
Sv. omša (III.A) 18.1.2012
Zápis do 1. ročníka (2012/13)
Sv. omša (4.A) - 11.1.2012
Posviacka priestorov (20 G+M+B 12)
Vianočný program Deti deťom
Vianočné pečenie v Prvákove
Vianočné pečenie - štvrtáci
Sv. omša (špeciálne triedy) 22.12.2011
Jasličková pobožnosť v Sanktuáriu
Sv. omša (5.A) - 14.12.2011
Vyhodnotenie športového dňa (5.-9. roč.)
Návšteva Domu detí Božieho milosrdenstva
Noc s Bibliou-2011
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - športový deň
Návšteva škôlkárov A. Hlinku
Roráty 2011
Sviatok sv. Mikuláša
Dedičstvo otcov ... 2011
Adventné vence
Sv. omša (dedičstvo otcov) 29.11.2011
Včely a včelári očami detí
Sv. omša (6.A) - 16.11.2011
Metodický deň pedagógov cirkevných škôl
Úcta k starším
Sv. omša (7.A) - 26.10.2011
Milión detí sa modlí ruženec
Sv. omša (8.A) - 12.10.2011
Uchaľák 2011
Škola v prírode - Vysoké Tatry
Povýšenie svätého kríža - Buková hôrka
Duchovné cvičenia pedagógov
Veni Sancte - začiatok šk.roka 2011/2012
 
 
 
Powered by Phoca Gallery