Prázdninový tábor 2010
Exkurzia žiakov 5. a 6. roč. (ESF)
Propagácia školy (ESF)
Bodka za školským rokom
Sviatok patrónov školy
Posunková štvrtákov
Účelové cvičenie žiakov II. stupňa
Ocenenie žiakov primátorom mesta Stropkov
Školský výlet 1.-2. roč.: Bardejov, Bardejovské Kú...
Westernové mestečko
Sv. omša - vdp. Peter Bujdoš
Duchovné cvičenie pedagógov
Deň detí 2010
Školská športová olympiáda žiakov 5.-9. roč.
Školská športová olympiáda žiakov 1.-4. roč.
Predškoláci v Prvákove
Pieseň pre Sv.Otca - 15. ročník
Školský výlet 3. a 4. ročníka - Solivar
Lampiónový sprievod
Rok kňazov - Peter Sykora
Pyžamová párty
Spoznaj Dobšinského
Vyrábame lampióny
Aprílový dáždnik
Čítajme si s Unicef
Filmové predstavenie - Cinemax Prešov
Mesiac knihy u prvákov a druhákov
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Volejbalový turnaj pedagógov
Rok kňazov - Stano Pavúk
Pekáreň Šandal
Výlet na salaš v Bokši
Sv.omša novokňazov v Stropkove
Súťaž v skákani na švihadle
Marec - mesiac knihy u tretiakov
Predstavenie projektu rodičom
Rozprávkové vretienko
Vyučujeme moderne - druháci
Návštivili sme MŠ A. Hlinku
Levočska hora a aquapark Poprad
Všetkovedko - vyhodnotenie
Karneval 5.-9. ročník
Karneval 1.-4. ročník
Deň s jupíkom - vyhodnotenie
Zápis do 1 ročníka
Posviacka školských priestorov (20- G+M+B - 10)
Jasličková pobožnosť
Deň s jupíkom
roráty
Prvé výročie posviacky kaplnky
Pytagoriada
Vianočná burza
Imatrikulácia prvákov
Mikuláš
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane
Dentalalarm
Ovocníčkovia
Svätá omša
Súťaž v skákani na švihadle
Zdravá výživa (2.roč.)
Tvorivá dielňa - október
Škola v príroda T. Lomnica
Uchaľák - privítanie piatakov medzi starších
Tvorivá dielňa (september 2009)
Cyklistické preteky (september 2009)
Posedenie so starými rodičmi
Opekačka
Prázdninový tabor
Slávnostná sv. omša Veni Sancte
Prvykrát za lavicou
 
 
 
Powered by Phoca Gallery