zrekonstruovane_priestory_skoly
Oceňovanie žiakov biskupom
Školský výlet Slovenský raj
Školský výlet Ľubovniansky hrad
Prvá spoveď a prvé sväté prijímanie
Nový domov - Deň matiek
Prijatie u primátora (V.A)
Pieseň pre Sv. Otca 2015 (20. ročník)
Hands up crew
Sv. omša - 8.A (29.4.2015)
Výstup na makovicu
Krajské kolo biblickej olympiády
Krížová cesta vo Veľkom týždni
Prírodoveda v teréne.
Deň katolíckych pedagógov
Prírodoveda netradične
Beseda so spisovateľom
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Sv. omša - 4.A (18.3.2015)
Futbalový krúžok
Biblická olympiáda - okresné kolo
Rozprávkové vretienko - okresné kolo
Rozprávkové vretienko
Narodeniny v V.A
Poznaj a chráň
Sv. omša (4.2.2015)
Biologická olympiáda
Duchovno poznávací výlet s rorátnikmi
Lyžiarský výcvik
Karneval (5.-9. ročník)
Sv. omša 21.1.2015 (8.A)
Karneval (1.-4. ročník)
Trojkraľová koleda
Jasličková pobožnosť
Vianočný program v MŠ Bokša
Sv. omša 19.12.2014
Vianočný program Deti deťom
Sv. omša deviataci (8.12.2014)
Mikuláš
Noc s Bibilou (5. ročník)
Roráty - Solo dios basta
Sv. omša 2.A (2.12.2014)
Pečenie medovníkov
Tvorivé dielne a šikovné ruky netradične
Sv. omša 4.11.2014 (VI.A)
Sv. omša 11.11.2011 (V.A)
Sv. omša 18.11.2014 (IV.A)
Deň otvorených dverí v Prvákove
Popoludnie pre predškolákov
Metodický deň - relikvie svätých
Krúžok detskej ľudovej tvorivosti
Projekt - NEJ
Deň jabĺk
Biblický krúžok
Milión detí sa modlí ruženec
Šikovné ruky
Turistický pochod Kručov - Valkov
Plenér Františka Veselého
Športové hry
Enviromentálno náučný program - dravci
Uchaľák
Posviacka zrekonštruovaných priestorov školy
Školkári na divadielku
Sv. omša 25.9.2014 (9.A,B)
Sv. omša 10.9.2014 (9.B)
Veni Sancte
 
 
 
Powered by Phoca Gallery