25. výročie vzniku školy
Pieseň pre Sv. Otca 2017 (22. ročník)
Športová akadémia Mateja Tótha
Púť učiteľov a zamestnancov školy - Krakow, Wadowi...
Noc čítania Biblie
Futbalový turnaj Mc Donald Cup
Varíme na ruštine
Rozprávkový Stropkov
Zápis do 1. ročníka v šk.r. 2017/2018
Vystúpenie Nižná Olšava
Chráňme lesnú zver
25. marec - Deň počatého dieťaťa
Svetový deň vody
Beseda v knižnici
Malý princ - divadielko
Lyžiarský výcvik Ždiar
Biblická olympiáda - okresné kolo
Trojkráľová posviacka
Deň počatého dieťaťa - Počatiny
Školské misie
Rozprávkové vretienko - okresné kolo
Roráty 2016
Stolnotenisový turnaj
Linka detskej pomoci
Úcta k starším - návšteva Nového domova
Medzinárodný deň školských knižníc
Deň Červeného kríža
Zdravý chrup
Uchaľák 2016
Púšťanie šarkánov
Duchovné cvičenia pedagógov - Bardejovské kúpele
40 dní modlitieb za kňazov
Sv. omša 7.A (5.10.2016)
Sv. omša 12.10.2016 (5.A a 9.A)
Deň jabĺk
Veni Sancte - Slávnostné otvorenie šk.roka
 
 
 
Powered by Phoca Gallery