piesen 2013/2014
Výsledková listina - 19. ročník (28.5.2014) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 29 Máj 2014 19:57

I. kategória sólo (žiaci vo veku 6.-9. rokov)

Zlaté pásmo

Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Strieborné pásmo

Barbora Hrubovská, CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T.

Bronzové pásmo

Terézia Kertýsová, CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov

 

II. kategória sólo (žiaci vo veku 10.-12. rokov)

Zlaté pásmo

Laura Šlangová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (mp3)

Bronislava Tulenková, CSŠ - CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov (mp3)

Marek Šoltýs, Bardejov, CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov (mp3)

Strieborné pásmo

Mária Nagyová, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov (mp3)

Zuzana Puliková Hrehová, ZŠ s MŠ sv. M. Križina Košice - Krásna (mp3)

Mária Hrubovská,CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T. (mp3)

Lea Čechová, CZŠ sv. Faustíny Bardejov - Dlhá Lúka (mp3)

Sofia Chovanová, CZŠ sv. Martina Radatice (mp3)

Bronzové pásmo

Natália Klotková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov (mp3)

 

III. kategória sólo (žiaci vo veku 13.-15. rokov)

Zlaté pásmo

Eva Perátová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (mp3)

Pavol Tokár, CZŠ sv. Juraja Svidník (mp3)

Soňa Metyľová, CSŠ sv. D. Savia Vranov n.T. (mp3)

Lýdia Dzurenková, CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n.C. (mp3)

Strieborné pásmo

Dominika Halická, CZŠ sv. Martina Radatice  (mp3)

Ema Pisarčíková, CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov (mp3)

Michaela Lešková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov (mp3)

Barbora Drotárová, CZŠ sv. Michala Michalovce (mp3)

Kristián Genčúr, ZŠ s MŠ sv. M. Križina Košice - Krásna (mp3)

Mariana Tarbajová, CZŠ sv. J. Krstiteľa Sabinov (mp3)

Bronzové pásmo

neudelené

 

IV. kategória duo (žiaci vo veku 6.-15. rokov)

Zlaté pásmo

Eva Perátová - Klára Kizáková, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (mp3)

Dorota Kolková - Mariana Tarbajová, CZŠ sv. J. Krstiteľa SAbinov (mp3)

Andrea Kislanová - Zuzana Brandisová, CZŠ sv. Michala Michalovce (mp3)

Ema Pisarčíková - Marek Šoltýs, CSŠ -CZŠ  sv. Egídia Bardejov (mp3)

Bronzové pásmo

Antónia Nagyová - Kristián Genčúr, ZŠ s MŠ sv. M. Križina Košice - Krásna (mp3)

Posledná úprava Sobota, 31 Máj 2014 20:04
 
Pieseň pre Sv. Otca 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 28 Máj 2014 16:27

 

Dňa 28.5.2014 sa sv. omšou o 8:00 hod. slávnostne začal 19. ročník speváckej súťaže katolíckych základných škôl a reálnych gymnázií Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca. Súťaž v divadelnej sále mesta Stropkov otvoril primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák slovami: "Žijeme v takej dobe, akú sme my ľudia sami vytvorili. To znamená v dobe zlej. Som rád, že sa tu stretávate už devätnástykrát a aj takýmto spôsobom hľadáte hodnoty, ktoré my ľudia pomaly strácame. Preto je pre nás všetkých nový Svätý Otec František novou nádejou pre krajší život. Domácu cirkevnú školu sv. Petra a Pavla reprezentovali vo všetkých štyroch kategóriách Ema Maťašová, Laura Šlangová, Eva Perátová a Klára Kizáková.

Aj oni by potvrdili pravdivosť slov riaditeľky školy Márie Karašinskej: "Prostredníctvom týchto piesní sa medzi nami vytvorilo nádherné puto spolupatričnosti, lásky a radosti. Myslím si, že hlavným poslaním tejto súťaže je budovať lásku k Bohu, oddanosť Cirkvi a krásne vzájomné vzťahy. Pred niekoľkými dňami sa Svätý Otec vo svojej homílii v Betleheme takto pýtal: ´Sme schopní stáť pri našich deťoch? Strácať s nimi čas? Vieme ich počúvať, chrániť, modliť sa za nich a s nimi?´ Myslím si, že mnohí z tých, ktorí pôsobia na našich katolíckych školách, by mohli s čistým svedomím odpovedať áno. Čas stratený pri našich deťoch nie je časom strateným, ale časom, ktorý raz prinesie hojnú odmenu pre nás všetkých. Chcem Vám všetkým popriať krásne umelecké i duchovné zážitky. Odovzdávam Vás všetkých pod ochranu našej patrónky  Škapuliarskej Panny Márie a prajem Vám požehnané a Duchom Svätým prežiarené chvíle v našom malom, ale starom pútnickom mariánskom meste Stropkov."

Tohtoročná Pieseň privítala 27 spevákov z 12 cirkevných škôl Košickej arcidiecézy (Prešovský a Košický kraj), ktorí zaspievali spolu 27 piesní v štyroch kategóriách. V I. kat. (sólo 6 – 9 rokov) si zlato odniesla Ema Maťašová z domácej cirkevnej školy, v II. kat. (sólo 10 – 12 rokov) porota udelila trom súťažiacim zlato: Laure Šlangovej z domácej cirkevnej školy, Bronislave Tulenkovej z CSŠ - CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov a Marekovi Šoltýsovi z CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov. V III. kat. (sólo 13 – 15 rokov) si najvyššie ocenenie odniesli štyria speváci: Eva Perátová z domácej cirkevnej školy, Pavol Tokár z CZŠ sv. Juraja Svidník, Soňa Metyľová z CSŠ sv. Dominika Savia Vranov n. T. a Lýdia Dzurenková z CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n. Cirochou. V IV. kat (duo 6.-15. rokov) zlato udelili štyrom dvojiciam: Eve Perátovej a Kláre Kizákovej z domácej CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Dorote Kolkovej a Mariane Tarbajovej z CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov, Andrei Kislanovej a Zuzane Brandisovej z CZŠ sv. Michala v Michalovciach a Eme Pisarčíkovej a Marekovi Šoltýsovi z CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov.

Posledná úprava Štvrtok, 29 Máj 2014 17:19