2009/2010


Reportáž na rádiu Lumen PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 19 Máj 2010 10:35

Z tohtoročného 15. ročníka súťaže Pieseň pre Sv. Otca rádio Lumen odvysielalo 16. mája (nedeľu) krátku reportáž.

 
Fotogaléria 15. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 13 Máj 2010 10:24

Fotogaléria z 15. ročníka Piesne pre Sv. Otca (11. máj 2010)

 
Výsledková listina 15. ročníka (11. máj 2010) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 12 Máj 2010 18:31

I. kategória: sólo (žiaci vo veku 6.-9. rokov)

Zlaté pásmo

Eva Perátová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Znie na lúkach spev

Mária Nagyová, CZŠ sv. Demetera v Ražňanoch, Si môj Pán

Júlia Lichmanová CSŠ sv. Cyrila a Metóda Humenné, Ja túžim a chcem

Strieborné pásmo

Marek Šoltýs, CZŠ sv. Egídia Bardejov, Anjel strážny

Sofia Grittersová, CZŠ sv. D. Savia Vranov n.T., Ty večne v sláve prebývaš

Kamila Ňachajová, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Verím v Boha

Natália Klotková, CZŠ sv. Michala Kendice, Vidíš len schmúrenú tvár

Bronzové pásmo

Dominika Halická, Cirkevná ZŠ sv. Martina Radatice, Si môj Pán

Anna Novická, CZŠ sv. Jána Pavla II. Hencovce, Žiť pre lásku


II. kategória: sólo (žiaci vo veku 10.-12. rokov)

Zlaté pásmo

Barbora Džurbalová, CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné, Srdce chváli

Michaela Komarová, ZŠ sv. košických mučeníkov Košice, Prehltnutý smútkom

Soňa Metyľová, Gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov n.T., S láskou tebe dám

Strieborné pásmo

Klára Kizáková, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Pre celý svet

Kristína Dzuríková, CZŠ sv. Demetera Ražňany, Môj Boh, vďaka tebe dýcham

Bronzové pásmo

Viktória Čelovská, CZŠ sv. Martina Radatice, Kvapky

Katarína Falatová, CZŠ sv. Gorazda Prešov-Solivar, Zvelebený Pán

Barbora Tomášová, CZŠ sv. Jána Pavla II. Hencovce, Kto je pre mňa Ježiš

Mária Takáčová, CZŠ sv. Marka Križina Košice-Krásna, Máš jedno srdce

Štefan Ocilka, CZŠ sv. Dominika Savia Vranov n.T., Ja túžim a chcem


III. kategória: sólo (žiaci vo veku 13.-15. rokov)

Zlaté pásmo

Simona Perátová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Zázrak vykúpenia

Laura Zeleniaková, CZŠ sv. Egídia Bardejov, Nebeský Otče

Zuzana Vachulová, CSŠ sv. Cyrila a Metóda Humenné, Lampa

Strieborné pásmo

Veronika Husárová, CZŠ sv. Marka Križiina Košice-Krásna, Tebou

Kornélia Kačníková, CZŠ sv. Gorazda Prešov - Solivar, Nádherný Boh

Mária Vlasatá, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, S láskou hľadím na kríž

Bronzové pásmo

Patrícia Berdisová-Bačová,   CZŠ sv. košických mučeníkov Košice, Až do konca dní


IV. kategória: duo (žiaci vo veku 6.-15. rokov)

Zlaté pásmo

S. Perátová - E. Perátová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov,  Rásť

P. Murinová - M. Jenčo, Gymnázium sv. FRantiška z Assisi Vranov n.T.,  Kto si, kto som?

B. Džurbalová - Z. Vachulová CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné Víťaz ľudských sŕdc

L. Zeleniaková - M. Ujhelyová CZŠ sv. Egídia Bardejov Pane, prijmi ma

N. Blašková - M. Pľuščák CZŠ sv. Juraja Svidník Tak vstávaj

Strieborné pásmo

Z. Szalonová - M. Komárová ZŠ sv. košických mučeníkov Košice Kto si Ty

V. Čelovská - V. Harausová Cirkevná ZŠ sv. Martina Radatice Sú chvíle

L. Mačuteková - J. Pilárová Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov Kvapky

Čestné uznanie

Z. Hirkalová - K. Ňachajová Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov Ľúb ma, aký si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava Štvrtok, 13 Máj 2010 10:40
 
Prihláška - Pieseň pre Sv. Otca 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 20 Apríl 2010 20:21

Na stiahnutie: Prihláška (Microsoft Office Excel) Pozvánka (Acrobat Reader)

Posledná úprava Streda, 05 Máj 2010 17:47
 
Pieseň pre Svätého Otca 2010 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 20 Apríl 2010 20:01

Usporiadateľ: CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 0, Stropkov, tel./fax.: 054 7428062, 742 7181666, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Termín súťaže: 11. máj 2010 (utorok)

Otvorenie: 8.00 - sv. omša v Kostole Najsv. Tela a Krvi Kristovej Stropkov

Prezentácia: Po sv. omši (9.00 hod.) v Divadelnej sále MsÚ Stropkov

Miesto súťaže: Divadelná sála MsÚ Stropkov

Účastnícky poplatok: 10 € za každú školu

Podmienky súťaže: súťaže sa môžu zúčastniť základné školy, osemročné gymnáziá (prima a kvinta, základné umelecké školy a centrá voľného času v týchto kategóriách:

I. kategória: sólo - žiaci vo veku 6-9 rokov,

II. kategória: sólo - žiaci vo veku 10-12 rokov,

III. kategória: sólo - žiaci vo veku 13-15 rokov,

IV. kategória: duo (dvojhlas) - žiaci vo veku 6-15 rokov.

Každá škola môže prihlásiť do jednotlivých kategórií jedného súťažiaceho (v IV. kat. jedno duo). Interpreti si pripravia po jednej súťažnej piesni, hudobný sprievod je vítaný, t.j. živý alebo reprodukovaný (klavír je k dispozícii). Vlastná tvorba nie je prípustná.

Hodnotenie: Výkony súťažiacich bude hodnotiť nezávislá odborná 3-členná porota.

Obedy: Budú zabezpečené v ŠJ SOUP na Hlavnej ulici. Súťažiacim sa bude počas súťaže podávať občerstvenie

Cestovné: Hradí vysielajúca organizácia a stravné (t.j. desiata a obed hradí organizátor).

Účastnícky poplatok: Škola uhradí na začiatku súťaže.

Prihláška: Vyplnené prihlášky zašlite na adresu školy do 5. mája 2010. Prípadné zmeny nahláste, prosím, najneskôr dva dni pred súťažou.

Info: CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 0, Stropkov, tel./fax.: 054 7428062, 742 7181666, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

 

Mgr. Mária Karašinská, riad.školy

 

 

Vybavuje: Mgr. L.Vateha, V. Gimová

Stropkov 9. apríl 2010