Pieseň pre Sv. Otca 2014 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 28 Máj 2014 16:27

 

Dňa 28.5.2014 sa sv. omšou o 8:00 hod. slávnostne začal 19. ročník speváckej súťaže katolíckych základných škôl a reálnych gymnázií Košickej arcidiecézy Pieseň pre Svätého Otca. Súťaž v divadelnej sále mesta Stropkov otvoril primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák slovami: "Žijeme v takej dobe, akú sme my ľudia sami vytvorili. To znamená v dobe zlej. Som rád, že sa tu stretávate už devätnástykrát a aj takýmto spôsobom hľadáte hodnoty, ktoré my ľudia pomaly strácame. Preto je pre nás všetkých nový Svätý Otec František novou nádejou pre krajší život. Domácu cirkevnú školu sv. Petra a Pavla reprezentovali vo všetkých štyroch kategóriách Ema Maťašová, Laura Šlangová, Eva Perátová a Klára Kizáková.

Aj oni by potvrdili pravdivosť slov riaditeľky školy Márie Karašinskej: "Prostredníctvom týchto piesní sa medzi nami vytvorilo nádherné puto spolupatričnosti, lásky a radosti. Myslím si, že hlavným poslaním tejto súťaže je budovať lásku k Bohu, oddanosť Cirkvi a krásne vzájomné vzťahy. Pred niekoľkými dňami sa Svätý Otec vo svojej homílii v Betleheme takto pýtal: ´Sme schopní stáť pri našich deťoch? Strácať s nimi čas? Vieme ich počúvať, chrániť, modliť sa za nich a s nimi?´ Myslím si, že mnohí z tých, ktorí pôsobia na našich katolíckych školách, by mohli s čistým svedomím odpovedať áno. Čas stratený pri našich deťoch nie je časom strateným, ale časom, ktorý raz prinesie hojnú odmenu pre nás všetkých. Chcem Vám všetkým popriať krásne umelecké i duchovné zážitky. Odovzdávam Vás všetkých pod ochranu našej patrónky  Škapuliarskej Panny Márie a prajem Vám požehnané a Duchom Svätým prežiarené chvíle v našom malom, ale starom pútnickom mariánskom meste Stropkov."

Tohtoročná Pieseň privítala 27 spevákov z 12 cirkevných škôl Košickej arcidiecézy (Prešovský a Košický kraj), ktorí zaspievali spolu 27 piesní v štyroch kategóriách. V I. kat. (sólo 6 – 9 rokov) si zlato odniesla Ema Maťašová z domácej cirkevnej školy, v II. kat. (sólo 10 – 12 rokov) porota udelila trom súťažiacim zlato: Laure Šlangovej z domácej cirkevnej školy, Bronislave Tulenkovej z CSŠ - CZUŠ sv. Jána Bosca Bardejov a Marekovi Šoltýsovi z CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov. V III. kat. (sólo 13 – 15 rokov) si najvyššie ocenenie odniesli štyria speváci: Eva Perátová z domácej cirkevnej školy, Pavol Tokár z CZŠ sv. Juraja Svidník, Soňa Metyľová z CSŠ sv. Dominika Savia Vranov n. T. a Lýdia Dzurenková z CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n. Cirochou. V IV. kat (duo 6.-15. rokov) zlato udelili štyrom dvojiciam: Eve Perátovej a Kláre Kizákovej z domácej CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Dorote Kolkovej a Mariane Tarbajovej z CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov, Andrei Kislanovej a Zuzane Brandisovej z CZŠ sv. Michala v Michalovciach a Eme Pisarčíkovej a Marekovi Šoltýsovi z CSŠ - CZŠ sv. Egídia Bardejov.

Posledná úprava Štvrtok, 29 Máj 2014 17:19