Výsledková listina 22. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 18 Máj 2017 19:47

I. kategória (sólo 6 -9 rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Tereza Bujdošová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Sára Kolarčíková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

STRIEBORNÉ PÁSMO

Michal Jáger, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

BRONZOVÉ PÁSMO

Simona Balčáková, CZŠ sv. Demetra Ražňany

Juliana Mária Boršovská, CZŠ sv. Juraja Svidník

 

II. kategória (sólo 10 -12  rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Terezka Kertýsová, CSŠ Bardejov

Bernadeta Gubčíková, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Katarína Pristášová, CSŠ Humenné

Laura Pigulová, CZŠ sv. Michala Kednice

Kamila Emília Macková, CSŠ Vranov n.T.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Vanesa Slebodníková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

Eliška Jurašeková, CSŠ Humenné

Františka Daráková, CZŠ sv. Gorazda Prešov - Solivar

Sarah Beľanová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

Alžbeta Jurčišinová, CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov - Dlhá Lúka

Alica Hrdinská, CZŠ sv. Michala Michalovce

Zuzana Bačová, CZŠ sv. Juraja Svidník

Sára Antolová, CZŠ sv. Martina Radatice

BRONZOVÉ PÁSMO

Tamara Kišeľová, CZŠ sv. Demetra Ražňany

 

III. kategória (sólo 13 - 15 rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Laura Šlangová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Dorota Kolková, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Klára Halasová, CSŠ Vranov n.T.

Kristína Remáčová, CZŠ sv. Cyrila a a Metoda Košice

Andrea Kislanová, CZŠ sv. Michala Michalovce

Emma Mitriková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

Jozef Homza, CZŠ sv. Gorazda Prešov - Solivar

Anna Kováčová, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

STRIEBORNÉ PÁSMO

Terézia Strončeková, CZŠ sv. Juraja Svidník

Lucia Kocúrová, CSŠ Bardejov

Sofia Chovanová, CZŠ sv. Martina Radatice

Sofia Kolesárová, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

BRONZOVÉ PÁSMO

Lenka Šofranková, CZŠ sv. Michala Kendice

 

IV. kategória (duo 6 - 15 rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Klára Halasová - Mária Hrubovská, CSŠ Vranov n.T.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Laura Šlangová - Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Adela Gaľová - Mária Nagyová, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Lucia Kocúrová - Terezka Kertýsová, CSŠ Bardejov

Kristína Homzová - Lea Čechová, CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov - Dlhá Lúka

Andrea Kislanová - Veronika Gočová, CZŠ sv. Michala Michalovce

BRONZOVÉ PÁSMO

Kristína Dorková - Laura Pigulová, CZŠ sv. Michala Kendice

Sára Kolarčíková - Vanesa Slebodníková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

ZA ÚČASŤ

Ivana Dvorčáková - Laura Čurová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

Eliška Jurašeková - Grétka Rohaľová, CSŠ Humenné