Slovenský jazyk a literatúra


Diktát PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 26 Apríl 2018 10:23

Na precvičenie znalosti zo SJL pripájame ďalší z diktátov. Prajeme veľa chutí do písania :-)

Príloha: diktát

Posledná úprava Štvrtok, 26 Apríl 2018 10:27
 
Pravopisná olympiáda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 16 Február 2015 20:22

Pravopisná olympiáda - podmienky účasti žiakov a postupový kľúč

Do Pravopisnej olympiády sa môže zapojiť každý žiak 5. -  9. ročníka CZŠsv. Petra a Pavla Stropkov. Súťažiaci budú rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória = 5. - 7. ročník; II. kategória = 8. - 9. ročník. Podmienkou účasti v školskom kole je zapojenie sa do domáceho kola; za účastníkov domáceho kola sa pokladajú žiaci, ktorí do stanoveného termínu 12.3.2015 odovzdajú 8 vlastnoručne napísaných domácich diktátov podľa predlohy v prílohe svojej pani učiteľke SJL, pričom diktáty budú skontrolované rodičom žiaka, ktorý v nich vyznačí chyby a tie budú súťažiacim opravené v oprave diktátu podľa pravidel. Všetci úspešní riešitelia domáceho kola majú právo zúčastniť sa školského kola 16.3.2015. Po školskom kole nasleduje obvodné kolo (16.4.2015), do ktorého postúpia prví dvaja najúspešnejší súťažiaci školského kola v rámci ročníka, t. j. 10 súťažiacich za školu.

Príloha: diktát 1, diktát 2, diktát 3, diktát 4, diktát 5,

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2015 18:39
 
Sv. Cyril a Metod - kniha M. Lacku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 06 Február 2013 20:57


Tu si môžete v elektronickej forme  stiahnuť knihu M. Lacku Sv. Cyril a Metod

Posledná úprava Streda, 06 Február 2013 21:16
 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukáčová   
Streda, 07 Apríl 2010 11:42

26.3.2010 sa v priestoroch Kaštieľa v Stropkove konalo okresné kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie – Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne reprezentovali talentovaní víťazi školského kola. Recitátorky II. kategórie (5. – 7. ročník) Frederika Šlangová (poézia) a Janka Čengerová (próza) obsadili pekné 2. miesta. Vyššie umiestnenie dosiahli recitátori I. kategórie (2. – 4. ročník) Evka Perátová (poézia) a Šimon Lukač (próza), ktorí svojím prednesom zaujali odbornú porotu natoľko, že budú reprezentovať nielen školu, ale aj mesto na krajskom kole recitačnej súťaže v Starej Ľubovni. Všetkým úprimne blahoželáme a postupujúcim držíme prsty!

 

Posledná úprava Piatok, 09 Apríl 2010 10:29
 
Čítajme si s Unicef PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukáčová   
Piatok, 26 Marec 2010 21:21

 

25.3.2010  sa v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc uskutočnil už tretí ročník podujatia Čítajme si s Unicef, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc opäť pod záštitou pani Oľgy Feldekovej.

Po minuloročnom úspechu projektu „Čítajme si...“, keď deti prelomili slovenský rekord o Najpočetnejší detský čitateľský maratón, sme aj my pokračovali v tradícii tohto podujatia. Žiaci našej školy, konkrétne žiaci 6. a 7. ročníka,  čítali v Mestskej knižnici v Stropkove knihu Petra Gajdošíka Zverinec na siedmom poschodí, a to tak, že každý zapojený čitateľ prečítal jednu stranu. Simultánne čítanie prebehlo vo všetkých mestách Slovenska v ten istý deň v presne určenom čase od 09:00 do 15:00 (Zástupcovia našej školy vydržali nepretržite čítať dve hodiny – od 10:00 do 12:00 hod.).

Naším zámerom však nebolo iba  zlomenie rekordu. Hlavným cieľom projektu bolo  nadchnúť deti pre svet kníh a vzbudiť v nich záujem o čítanie,  pretože knihy pomáhajú nielen rozvíjať fantáziu a slovnú zásobu, ale sú dôležité aj pre zdravý osobnostný a sociálny vývin každého detského čitateľa.

 

Posledná úprava Nedeľa, 11 Apríl 2010 19:47