Pravopisná olympiáda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 16 Február 2015 20:22

Pravopisná olympiáda - podmienky účasti žiakov a postupový kľúč

Do Pravopisnej olympiády sa môže zapojiť každý žiak 5. -  9. ročníka CZŠsv. Petra a Pavla Stropkov. Súťažiaci budú rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória = 5. - 7. ročník; II. kategória = 8. - 9. ročník. Podmienkou účasti v školskom kole je zapojenie sa do domáceho kola; za účastníkov domáceho kola sa pokladajú žiaci, ktorí do stanoveného termínu 12.3.2015 odovzdajú 8 vlastnoručne napísaných domácich diktátov podľa predlohy v prílohe svojej pani učiteľke SJL, pričom diktáty budú skontrolované rodičom žiaka, ktorý v nich vyznačí chyby a tie budú súťažiacim opravené v oprave diktátu podľa pravidel. Všetci úspešní riešitelia domáceho kola majú právo zúčastniť sa školského kola 16.3.2015. Po školskom kole nasleduje obvodné kolo (16.4.2015), do ktorého postúpia prví dvaja najúspešnejší súťažiaci školského kola v rámci ročníka, t. j. 10 súťažiacich za školu.

Príloha: diktát 1, diktát 2, diktát 3, diktát 4, diktát 5,

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2015 18:39