Aktuality 2016/2017
Účelové cvičenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Pondelok, 17 Október 2016 07:30

Dnes (16.9.2016) sa naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili branného cvičenia. Naša cesta, ako každý rok, viedla na našu stropkovskú kalváriu- Baňu. Keďže tento týžden má naša kalvária sviatok, aj my sme sa chceli zúčastniť tohto slávenia, a tak sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu, ktorú sme obetovali za našu školu, a taktiež aj za kňazov, keďže už od včera prebieha modlitbová reťaz za kňazov. Napokon, po modlitbe, nasledoval krátky oddych a následne sme sa pobrali "dolu" Baňou až do našej školy.

 
Ukážka prvej pomoci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:28

Dňa 12.9.2016 (pondelok) si žiaci našej školy - Mladí zdravotníci pod vedením p. uč. Vatraľovej v spolupráci s územným spolkom Slovenského červeného kríža vo Svidníku pripravili na námesti nášho mesta ukážku prvej pomoci najčastejších druhov poranení. Každý okoloidúci sa mohol pristaviť a názorne si pozrieť, vyskúšať svoju znalosť pri záchrane toho najcennejšieho - zdravia a ľudského života.

 
Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:21

V dňoch 23.-25. septembra sa pedagógovia našej školy zúčastnili Duchovných cvičení v penzióne Augustineum. Viedol ich biskupský vikár pre apoštolát a ketechézu laikov  ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Hneď na začiatku nového šk. roka tak načerpali posilu aj na duchu, aby počas celého šk. roka mohli rozdávať každý na svojom poli pôsobenia ducha lásky, pokoja a porozumenia.

Posledná úprava Pondelok, 17 Október 2016 07:28
 
40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 15 September 2016 09:06

Spoločenstvo našej školy, tak ako aj po minulé roky, sa zapojilo do veľmi peknej aktivity: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Začína dnes 15.9.2016 a potrvá do 24.10.2016. Včera sme počas 1. hod. slávnostne odovzdali jednotlivým triedam "ich kňazov" - kňazov, za ktorých budú počas týchto dní obetovať svoje modlitby a pôst. A ktorí sú to? Možno aj pre Vás, rodičia a priaznivci školy, je toto pozvaním aby ste sa k nám pridali, vybrali si kňazov za ktorých sa modlia vaše detí, vnúčence ...

1.A - o. arcibiskup Bernard Bober a vdsp. Miroslav Kyšeľa

1.B - o. Slavomír Tarasovič a pápež - s.v otec František

2.A - vsdp. Stanislav Pavúk a o. biskup Marek Forgáč

3.A - p. kapláni Radoslav Bačo a Peter Jurášek

4.A - vsdp. Pavel Kaminský a vsdp. Ján Švec Bilý

5.A - dp. Peter Gostič a dp. Juraj Kormoš

6.A - dp. Peter Sýkora a dp. + Jozef Vateha, SJ

7.A - dp. Oliver Székely a o. Jozef Kišák

8.A - dp. Peter Bujdoš a o. Miroslav Bujdoš

9.A - dp. Pavol Hudák a vsdp. Ladislav Cichý

5.B - dp. František Telvák

Modlitba za duchovných otcov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.

Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.

Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.

Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Posledná úprava Štvrtok, 15 September 2016 09:20
 
Veni Sancte - Slávnostné otvorenie šk.roka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 05 September 2016 21:32

5. septembra sme slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána začali 25. rok existencie školy. Za prítomnosti našich duchovných otcov našej farnosti a o. Slavomíra z gr.kat. farnosti Stropkov sme vzývali dary Ducha Svätého pre všetkých našich žiakov, pedagógov, vychovávateľov, ale aj ich rodičov. Po skončení sv. omše dostali žiaci krátke aktuálne informácie k novému šk. roku a prváci spolu so svojimi rodičmi zamierili do svojich tried, kde ich čakalo prekvapenie a prvé posedenie vo svojich laviciach.

Posledná úprava Pondelok, 05 September 2016 21:33
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 8 z 9